Webinaari
22.01.2024 klo 10:00 - 14:00

Djurstödsutbildning: får och getter (Nyland, Egentliga Finland, Satakunta)

I januari 2024 kommer NTM-centralerna i Nyland, Egentliga Finland och Satakunta att anordna sex gemensamma djurstödsutbildningar i ett omfattande samarbete med intressebevakande organisationer. Måndag 22.1.2024 är ämnet för utbildningen får och getter.

Program 22.1.2024 (ändringar är möjliga)

 • Kl 10.00 Välkommen, praktiska arrangemang: Helena Fabritius, SLC Åboland
 • Kl 10.10 Ändringar i djurskyddslagen (AVI)
 • Kl 10.55 Diskussion och frågor
 • Kl 11.10 Djurbidrag, ersättning för djurens välbefinnande för får och getter: Beda Öhman, NTM-centralen i Egentliga Finland
 • Kl 12.10 Diskussion och frågor
 • Kl 12.25 paus
 • Kl 12.50 Stödansökningsinfo och Vipu-tjänsten: kommunernas landsbygdsförvaltningen, Susanne Mäkelä (Pemar)
 • Kl 13.10 Stöd för uppfödning av lantraser: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland
 • Kl 13.30 Produktionsdjuren inom ekologisk produktion: Esme Manns, NTM-centralen i Nyland
 • Kl 13.40 Diskussion och frågor
 • Kl 14.00 Tillfället avslutas

Webinariet kommer att spelas in och inspelningen kommer att skickas endast till de som anmält sig. Utbildningen riktar sig särskilt till nötgårdar som är verksamma i regionerna Nyland, Egentliga Finland och Satakunta.

Alla djurstödsutbildningar i januari 2024 i regionen:
​​​​​​​

Liittyvät aiheet