26.04.-27.04.2023

Haku auki: Leader-työn vaikuttavuusleiri 26.-27.4.2023 (huom! muuttunut aika)

Suomessa tarvitaan selkeä toimintamalli, jonka avulla Leader-työn tuottama lisäarvo pystytään osoittamaan nykyistä paremmin. Kaksipäiväisellä vaikuttavuusleirillä pureudumme tähän haasteeseen. Kiinnostaako sinua Leader-työn vaikuttavuus? Haluatko tulla mukaan työstämään uusia välineitä Leader-työn vaikuttavuuden osoittamiseen? Hae mukaan vaikuttavuusleirille! Haku on auki 15.3. saakka.

Järjestämme Leader-työn vaikuttavuusleirin  Sannäsin Kartanossa Porvoossa. Aloitamme keskiviikkona 26.4. lounasaikaan ja leiri päättyy torstaina 27.4. myöhennettyyn lounaaseen. Huom! päällekkäisyyksien vuoksi jouduimme siirtämään vaikuttavuusleirin ajankohtaa päivällä eteenpäin. 

Leirin tavoitteena on rakentaa selkeä toimintamalli, jonka avulla Leader-työn tuottama lisäarvo ja vaikuttavuus pystytään osoittamaan kansallisella tasolla nykyistä paremmin. Toimintamalli auttaa myös Leader-ryhmiä kohdentamaan arviointityötä oikein. EU-tason keskusteluun Suomen toimintamalli luo uusia näkökulmia ja konkreettisen esimerkin Leader-työn vaikuttavuuden osoittamisesta.

Suomessa Leader-työn vaikuttavuus on ollut esillä jo pidemmän aikaan, ja monet Leader-ryhmät ovat kehittäneet menetelmiä vaikuttavuuden osoittamiseksi. Uusi CAP-suunnitelma painottaa myös kehittämistoimien vaikuttavuutta. EU-tasolla  Euroopan tilitarkastustuomioistuimen viime vuonna julkaisema raportti Leader-vaikuttavuudesta nostaa esille, että Leader-työn tuottamaa lisäarvoa ei ole riittävästi näytetty toteen ”Leader development facilitates local engagement but additional benefits still not sufficiently demonstrated.” Raportti on luettavissa täältä: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61355

Kiinnostaako sinua Leader-työn vaikuttavuus? Haluatko olla mukana kehittämässä toimintamallia, jonka avulla Leader-työn tuottama lisäarvo pystytään osoittamaan nykyistä paremmin?

Hae mukaan vaikuttavuusleirille! Haku on auki 15.3. saakka. Linkki hakulomakkeeseen

Hakemusten perusteella valitsemme leirille mukaan maksimissaan 30 asiantuntijaa. Toivomme, että mukana on  mm. Leader-ryhmien työntekijöitä, tutkijoita, ELY-keskusten asiantuntijoita, hallinnon edustajia ja viestinnän asiantuntijoita.

Mitä tarjoamme?

  • Innostavan ja työtäyteisen leirin.
  • Leirin ruokailut ja sisältö ovat maksuttomia. Jokainen osallistuja maksaa itse omat matkakustannuksensa sekä yöpymisen (78 euroa) Sannäsin kartanossa.

Tulemme järjestämään kuljetuksen Tikkurilan asemalta Sannäsiin ja takaisin.

Leirin vetäjänä toimii arvioinnin asiantuntija Sari Rannapää NordEval Oy:stä.