Koulutus
04.10.2023 klo 09:00 - 10:00

Hämeen viljelijäkoulutus: talviaikainen kasvipeitteisyys

Huom! Lisätty esitysmateriaalit ja videolinkki 4.10.2023. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin lisätään jäljempänä.

***

Tervetuloa viljelijäkoulutukseen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä keskiviikkona 4.10. klo 9–10! Tilaisuuden järjestävät Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue, Orimattilan kaupungin yhteistoiminta-alue ja Maaseutupalveluyksikkö Häme. Tilaisuuteen ei vaadita ennakkoilmoittautumisia.

Sujuvan tapahtuman mahdollistamiseksi pyydämme pitämään mikrofonit ja kamerat kiinni tapahtuman aikana lukuun ottamatta kysymyksille varattua osiota. Kysymyksiä voi esittää koko tapahtuman ajan Teamsin keskustelukentässä. Tilaisuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan.

Tapahtumaan pääset painamalla vasemmalla palstalla olevaa ”Liity kokoukseen painamalla tätä” -painiketta tai tästä: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMyYmRhYjktNDhiMi00ZmRjLWJjNjgtNjE1ZjU4MmUyNDNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d95951a6-dfd3-4a74-9abb-f2b2cb89d671%22%2c%22Oid%22%3a%226a1ac132-1395-4dd8-8a0e-f4446e65212b%22%7d.

Tervetuloa linjoille!