Live-tapahtuma
31.10.2023 klo 18:00 - 20:30

Inbjudan till Svartåns fiskkväll 31.10.2023 – Tema: laxfiskar och jordbruk

Projektet MUSKALAT, samordnat av Västra Nylands vatten och miljö rf (LUVY), bjuder in alla mark- och vattenområdesägare kring Svartån, områdets jordbrukare samt andra intresserade till Svartåns fiskkväll.

Under fiskkvällen hör vi om läget gällande restaureringen av Svartån samt olika synvinklar för att återställa och återhämta den biologiska mångfalden samt migrerande fiskbestånd. Dessutom diskuteras hur laxfiskar i NATURA-klassificerade och icke-klassificerade bäckar och åar kan påverka jordbruket. På plats kommer vi också att höra om betydelsen av fungerande vattenförvaltning för åkermarkerna ur jordbruksnäringens synvinkel.

Som talare under kvällen hör vi representanter för Laxfiskarna till Karisån 2030 – vattendragsvisionen, från Raseborgs stad och LUVY, experter från NTM-centralen, representanter för fiskeriområdet, verksamhetsledaren för Täckdikesföreningen samt områdets jordbrukare.

Evenemanget genomförs så tvåspråkigt som möjligt, där presentatörerna talar sitt modersmål och skriftliga presentationsmaterial finns tillgängliga både på finska och svenska. Avslutningsdiskussionen förs huvudsakligen på finska, men frågor och svarens centralaste delar tolkas till svenska för publiken.

Evenemangsutrymmet rymmer cirka 80 personer. Deltagander är avgiftsfritt – vänligen anmäl dig på förhand, senast söndagen den 29 oktober. Projektet bjuder på kaffeservering i början av evenemanget.

Evenemanget arrangeras av Projektet MUSKALAT – projektet jobbar med Svartåns fiskvägar, utredning av fiskens nedvandring och utvecklingsarbete samt återhämtning av migrerande fiskbestånd i Karis åns vattendrag.

Tilläggsuppgifter:

Henna Björkqvist
områdeskoordinator
henna.bjorkqvist@luvy.fi
045 7884 2810

 

Liittyvät aiheet