Koulutus
26.09.2024 klo 09:00 - 15:00

Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe 26.9.2024

Osallistu kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutukseen Hämeenlinnassa 26.9.2024!

Kaupallisissa eläinkuljetuksissa eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttää kouluttautumista. Eläinten kuljettajille ja hoitajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kuljetettavan eläinlajin ja kuljetusmuodon mukaan. Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljetettaessa edellytetään kuljettajilta ja hoitajilta pätevyystodistusta. Muiden eläinlajien kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

Koulutus järjestetään Hämeen ammattikorkeakoulun Hämeenlinnan kampuksella 29.6.2024 klo 9-15. Koe aloitetaan heti koulutuksen päättymisen jälkeen. Koulutukseen ilmoittaudutaan HAMKin verkkosivujen kautta 17.9.2024 mennessä.

Hinta

160 € + voimassa oleva alv. Pidätämme oikeuden muutoksiin, mikäli Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n arvonlisäveromääräyksiä lain tai muun virallisen ohjeistuksen nojalla muutetaan.

Koulutuksen sisältö

Eläinten fysiologia ja etenkin juoma- ja ravintotarpeet, eläinten käyttäytyminen ja stressin käsite

Eläinten käsittelyn käytännön näkökohtia

Ajokäyttäytymisen vaikutukset kuljetettavien eläinten hyvinvointiin ja lihan laatuun

Eläimille annettava ensiapu

Eläimiä käsittelevän henkilökunnan turvallisuusnäkökohdat

Eläinkuljetuksia koskevat eläinkuljetusasetuksen yleiset edellytykset

Kouluttaja

MMM, agr. Tiina Harrinkari

Lisätiedot

Koulutuksessa käsitellään seuraavien eläinlajien kuljetukset:

  • nautaeläimet
  • pienmärehtijät (lammas, vuohi)
  • siat
  • siipikarja
  • kavioeläimet (hevonen, poni)

Koekysymykset kattavat samat eläinlajit.

Huom! Mikäli haluat tenttiä vain tietyn yhden eläinlajin, niin ilmoita asiasta hyvissä ajoin ennen koulutuspäivää.

Koulutuksen materiaalit ja koekysymykset ovat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Lisätiedot

Ilmoittaudu koulutukseen HAMKin verkkosivujen kautta 17.9.2024 mennessä. Linkki koulutuksen verkkosivuille.

Sari Mantila
koulutuskoordinaattori
sari.mantila@hamk.fi
+358503594313