Live-tapahtuma
26.09.2022 - 02.10.2022

Kestävän Kehityksen viikko – Hållbarhetsveckan

Tervetuloa toteuttamaan Kestävän kehityksen viikkoa, tuodaan yhdessä näkyviin maaseudun ratkaisuja kestävään arkeen.

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä on maaseutupolitiikan verkostohanke jossa edistetään maaseudun asukkaiden mahdollisuuksia kestäviin valintoihin.  Kestävän kehityksen viikko kerää paikallisia tapahtumia seitsemässä maakunnassa (Kainuu, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi), ja lisäksi voi järjestää valtakunnallisia tapahtumia.

Kestävän kehityksen viikolla haluamme luoda yhdessä yhdistysten, kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa tapahtumaviikon, jossa nostetaan esille kaikki hyvät esimerkit maaseudulla tehdystä kestävän kehityksen työstä.

Tule mukaan!

 1. Miettikää, mitä voitte järjestää, joka koskee joko sosiaalista, taloudellista tai ekologista kestävyyttä.
 2. Suunnitelkaa tapahtuman kestävän kehityksen viikkolle.
 3. Miettikää kumppaneita ja kohderyhmää.
 4. Varatkaa mahdolliset luennoitsijat ja tilat.
 5. Rekisteröikää tapahtumanne osoitteessa kestavankehityksenviikko.fi
 • Osallistuminen on ilmaista (oman tapahtuman kuluista kukin järjestäjää vastaa itse).
 • Tapahtumanne markkinoidaan osana suurempaa kokonaisuuttta muiden kestävien toimintojen kanssa, mutta suunnittele, jos tarvitset omia panoksia tietyn kohderyhmän saavuttamiseksi.
 • Mikään toiminta ei ole liian pientä.

Kestävän kehityksen viikko on areena, jossa maaseudun toimijoiden vastuullisuustyö tuodaan näkyväksi ja käydään keskustelua alueen kestävyyskysymyksistä. Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko, joka järjestetään v.39.

Viikon aikana järjestettävä toiminta voi olla ekologista, sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä, ja toiminnan voi toteuuttaa esimerkiksi työpajojna, luentoina, teemapäivinä tai avoimien ovien tapahtumina. Kestävän kehityksen viikon tapahtumia voivat järjestää eri toimiat kuten kunnat, koulut, yritykset tai yhdistykset.

 

Hållbarhetsveckan ingår i ett landsbygdspolitiskt nätverksprojekt, genom evenemangsveckan vill man skapa kanaler för dialog om landsbygdens hållbarhetsfrågor och främja landsbygdsbornas möjligheter att göra hållbara val lokalt i vardagen. 

Hållbarhetsveckan samlar lokala evenemang i sju landskap (Birkaland, Egentliga Finland, Kajanaland, Kymmenedalen, Nyland, Satakunta och Österbotten) men därtill kan man även ordna nationella evenemang.

Med Hållbarhetsveckan vill vi tillsammans med föreningar, kommuner, företag och övriga intresserade skapa en evenemangsvecka där alla goda exempel på hållbarhetsarbete som görs på landsbygden lyfts fram.

Kom med!

 1. Fundera ut vad ni kan arrangera som tangerar social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet
 2. Planera er aktivitet för Hållbarhetsveckan⁣
 3. Tänk över samarbetsparter och målgrupp⁣
 4. Boka eventuella föreläsare och utrymmen⁣
 5. Registrera aktiviteten på hallbarhetsveckan.fi
 • Det är kostnadsfritt att delta (kostnader för egna programpunkter står ni som arrangör för)⁣
 • ⁣Er aktivitet marknadsförs i en större helhet med andra hållbara aktiviteter⁣, men planera in om ni behöver sätta in insatser för att nå er specifika målgrupp.
 • Ingen aktivitet är för liten.

Hållbarhetsveckan ska vara en arena där organisationers hållbarhetsarbete synliggörs och öppna upp för diskussion kring hållbarhetsfrågor i regionen. Hållbarhetsveckan är en årligen återkommande evenemangsvecka och äger rum v.39. 

Aktiviteterna som ordnas under veckan kan vara inom ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet, och kan till exempel vara i form av verkstäder, föreläsningar, temadagar eller öppet husevenemang. Evenemangen under Hållbarhetsveckan kan ordnas av kommuner, skolor, företag eller föreningar.