Koulutus
10.10.-10.10.2022

Kestävyys maatilayrityksessä -koulutukset alkavat

Kestävyys maatilayrityksessä -koulutuksesta tutkittua tietoa, taitoa ja työkaluja oman tilan kannattavuuden ja vastuullisuuden lisäämiseen

Kestävyys maatilayrityksessä -koulutus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämä ilmainen koulutus viljelijöille. Koulutus kuuluu Osaava farmari -hankkeen koulutuskokonaisuuteen.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kestävään maatalouteen liittyvää tietoa, osaamista ja tilatason työkaluja toteuttaa kehittämistoimia omalla tilalla. Päämääränä on maatalouden kannattavuuden parantaminen maapallon kantokyvyn rajoissa. Koulutus jakaantuu 5 koulutuskertaan, jotka toteutetaan lähiopetuksena Biotalousinstituutissa ja koulutusta voi seurata myös etänä. Koulutukset tapahtuvat kello 12:00-15:00 seuraavina ajankohtina ja seuraavin teemoin:

10.10. Mitä on kestävyys ja miksi sitä tarvitaan? Mitä hyötyä kiertotaloudesta on maatilalla?

31.10. Maatalouden ympäristövaikutukset

14.11. Ympäristävaikutusten mittaaminen

28.11. Maatilakohtaiset kestävyyden kehittämistoimet

12.12. Vastuullisuusviestintä

 

Lisätietoa ja ilmoittautuminen https://osaavafarmari.fi/koulutuksia/