Webinaari
14.05.2024 klo 09:00 - 11:15

Kiertotalous ja vastuullisuus puutarhatuotannossa

Puutarhatalous tuottaa erityisesti ravitsemuksellisen arvon osalta merkittävän osuuden suomalaisten ruoasta. Kasvualustojen kestävät raaka-ainevalinnat ja käytetyn kasvualustan uudelleen hyödyntäminen kierrätyksen kautta, ovat merkittäviä keinoja edistää viljelyn kokonaisvastuullisuutta. Tarvitsemme tulevaisuudessa lisää uusia kierto- ja puutarhatalouden vastuullisia ratkaisuja. Hyödyntämällä esimerkiksi teollisuuden sivuvirtoja uusien lannoitteiden raaka-aineina, voimme tukea viljelijöitä vastaamaan ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin taloudellisesti kestävällä tavalla.

Tapahtuma on osa Euroopan unionin osarahoittaman Hortianna – Kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymä -hankkeen toteutusta.

Kiertotalous ja vastuullisuus puutarhatuotannossa -webinaari
14.5.2024 klo 9.00 – 11.15.

OHJELMA

9.00
Webinaarin avaussanat, Marika Tossavainen, HAMK

Hortianna – Kierto- ja puutarhatalouden osaamiskeskittymä
Hortianna-hankkeessa tavoittelemme yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa uusia kierto- ja puutarhatalouden ratkaisuja. Pilotoimme ideahautomokonseptin mahdollistamaan ideoiden törmäyttämisen, testaamisen ja jatkokehittämisen. Edistämme kiertotalouden kehitystä sekä yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden verkostoitumista. Toimintaamme tukee HAMKin Lepaan kampuksen infrastruktuuri, joka mahdollistaa ideoiden testaamisen käytännössä.

Hanketta esittelee HAMKin tutkijayliopettaja Marika Tossavainen, jolle kiertotalous on sydämen asia.

Vastuullisuus ruokajärjestelmässä, Juha Helenius, Helsingin yliopisto
Puutarhatalous tuottaa erityisesti ravitsemuksellisen arvon osalta merkittävän osuuden suomalaisten ruoasta. Alustus käsittelee sitä, mitä vastuullisuus vaatii paitsi alkutuotannolta, myös koko ruokajärjestelmältä.

Juha Helenius on kasvintuotannon agronomi ja agroekologian professori Helsingin yliopistossa, sekä Strategisen tutkimuksen FOOD-tutkimusohjelman ohjelmajohtaja. Hän on viime vuosina keskittynyt tutkimaan ruoka-alan kestävyyden kysymyksiä sekä osaltaan pyrkinyt tutkimustiedon valossa edistämään alan kestävyysmurrosta.

Kiertotalous ja vastuullisuus kasvualustatuotannossa, Petra Salonen, Kekkilä-BVB
Viljely tuotteistetussa kasvualustassa on kiinteä ja kasvava osa suomalaista puutarhataloutta. Kasvualustojen kestävät raaka-ainevalinnat ja käytetyn kasvualustan uudelleen hyödyntäminen kierrätyksen kautta, ovat merkittäviä keinoja edistää viljelyn kokonaisvastuullisuutta. Kiertotalouden toimijana Kekkilä-BVB edistää puutarha-alan vastuullisuutta niin ammattiviljelyn, kuluttajatuotteiden että viherrakentamisen saralla.

Petra Salonen on puutarhatalouden hortonomi sekä ympäristöteknologian insinööri vastaten Kekkilä-BVB:n paikallisten kiertotalousratkaisuiden edistämisestä Circular Solutions Manager tittelillä. Hän tietää, että toimiva yhteistyö eri tahojen ja toimialojen välillä mahdollistaa kiertotalouden viemisen suunnitelmista käytäntöön.

Vastuullisuutta ja kiertotaloutta lannoitteiden valmistuksesta niiden käyttöön, Mervi Seppänen, Yara Suomi Oy
Yaralla on pitkä historia vastuullisuuden ja kiertotalouden saralla. Yaran tehtailla hyödynnetään ja jalostetaan erilaisia sivuvirtoja lannoitevalmisteiksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi. Mineraalilannoitteiden valmistuksen hiilijalanjälki puolitettiin jo 2010 ja kehitystyö jatkuu. Yara on sitoutunut uudistavan viljelyn periaatteisiin ja kehittää viljelijöille ravinneratkaisuja, jotka vastaavat viljelijöille asetettuihin ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin taloudellisesti kestävällä tavalla.

Mervi Seppänen, dosentti, vanhempi agronomi kestävyys ja nurmet, on toiminut pitkään Helsingin yliopistossa koulutusohjelmien johtajana ja tutkijana. Hän kehittää Yaralla lannoitevalmisteita ja -ohjelmia sekä digitaalisia työkaluja, jotka auttavat viljelijää tehostamaan ravinteiden käyttöä sekä pienentämään ruoantuotannosta aiheutuvia ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.

11.10
Webinaarin päätössanat, Päivi Vartiainen, HAMK

Liittyvät aiheet