Webinaari
08.05.2024 klo 12:00 - 15:00

Kosteikot, yhteiset ojitusinvestoinnit ja muut vesienhallinnan keinot -webinaari

Vesienhallinta on tärkeä osa kannattavaa ja kestävää maa- ja metsätaloutta. Vesienhallintaa voit toteuttaa monin eri tavoin ja toimenpiteisiin on mahdollista hakea myös rahoitusta. Webinaarissa kuulet vesienhallinnan keinoista ja tukimahdollisuuksista.

Ohjelma:

12.00 Vesienhallinta pähkinänkuoressa, Riina Rahkila, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Oulu

12.10 Luomumaitotilan kosteikkokohde toteutuksessa juuri nyt. Hyötyjä vesienhallintaan ja ilmastolle, Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Oulu 

Kommenttipuheenvuoro

12.35 Yhteinen ojitusinvestointi käytännössä, miten liikkeelle? Piritta Salminen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

12.50 Kaksitasouomat vesienhallinnan keinona (puhuja tarkentuu)

13.10 Tauko

13.20 Kosteikkokohteiden edistäminen ei-tuotannollisten investointien tuella – Uusia mahdollisuuksia ilmasto- ja monimuotoisuuskosteikoilla, Heli Ronkainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

13.40 Maatalouden vesienhallinnan keinot muuttuvassa ilmastossa, Johanna Helkimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

14.00 Metka -tuen mahdollisuudet metsätalousalueiden vesienhallinnassa, Tatu Viitasaari, Metsänhoidon asiantuntija, Toimeksi -hanke

14.15 Metsätalouden vesienhallinnan keinot Pylväsojalla, Markus Niskanen, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry

14.30 Kosteikkosuunnittelijan käytännön vinkkejä vesienhallintaan Juha Siekkinen, Kosteikkomaailma

14.50 Keskustelua ja kysymyksiä

15.00 Tilaisuuden päättäminen