Webinaari
13.02.2024 klo 12:30 - 14:00

LivingLabit määritelmästä käytäntöön – Miten LivingLabit toimivat?

Aidot tuotantoympäristöt, kuten maatilat, ovat oleellisia teknologisessa kehittämisessä ja tutkimuksessa, jotta tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä. Työpajan tavoitteena on tiivistää yrittäjien, tutkimuksen, neuvonnan ja koulutuksen keskinäistä yhteistyötä sekä tuoda yhtenäisyyttä suomalaiseen maatalouden Living lab-yhteistyömalliin peltoviljelyssä. Tiiviimpää yhteistyötä tarvitaan, jotta maatalouden haasteita voidaan ratkoa monitieteisesti ja -alaisesti erilaisia teknologioita hyödyntäen.

Työpajoissa alustuksia (tarkennetaan myöhemmin) sekä työpajatyöskentelyosuus

Toivomme laajasti osallistujia opetusmaatiloilta, tutkimustilaverkostosta, hankkeissa mukana olevilta tiloilta, tutkimuslaitoksista sekä koulutuksen ja neuvonnan parista

 

Järjestäjä: Living lab -maatilojen datat käyttöön tiloilla, tutkimuksessa, koulutuksessa ja neuvonnassa (LivingLabData) -hanke (toteuttajat: Luonnonvarakeskus, ProAgria, Maanmittauslaitos, Tampereen yliopisto ja Savonia AMK, rahoittaja: Makera)

Liittyvät aiheet