Webinaari
18.01.2023 klo 10:00 - 11:00

Lumotaidon tehotunti 1: Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten laadukas hoito

Tervetuloa keskustelemaan perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten laadukkaasta hoidosta ympäristösopimuskohteissa.

Tilaisuuden tavoitteena on kertoa ympäristösopimukseen liittyvistä laatuvaatimuksista perinnebiotoopeilla. Viljelijöillä on mahdollisuus kysyä omien kohteiden hoitoon liittyviä kysymyksiä.

Ohjelma

Alustus aiheeseen: Tarkastaja Sari Björk, Hämeen ELY-keskus

  • laidunnus, laidunnuspaine, lohkottaminen, rotaatiolaidunnus, laidunkierto, yli- ja alilaidunnus
  • vuosittainen vaihtelu, kuivat ja kosteat kesät
  • ongelmalajit, mm. sananjalka, nurmilauha, järviruoko, vadelma
  • rehevyyden taltuttaminen
  • tavoitteellinen hoito, suunnitellusti kohti tavoitetta
  • oikeanlainen raivaus, mitä poistetaan ja mitä säästetään
  • raivausjätteen käsittely

Keskustelu ja kysymykset

Tapahtuman järjestää Lumotaito-hanke.