Koulutus
01.10.-05.10.2022

Luonnon monimuotoisuus maatilalla -verkkokurssi (2 op)

Osallistu Luonnon monimuotoisuus maatilalla -verkkokurssille! Kurssilla opit konkreettisia tekoja monimuotoisuuden edistämiseen maatilalla ja pääset tekemään tilalle LUMO-suunnitelman.

Ruokavirasto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ovat tuottaneet yhteistyössä verkkokurssin luonnon monimuotoisuudesta maatilalla.

Verkkokurssin oppimistavoitteet ovat, että oppija:

  • tietää millaisista teemoista maatalousluonnon monimuotoisuus koostuu
  • tunnistaa maatilan monimuotoisuuden edistämisen mahdollisuudet ja osaa soveltaa niitä käytännön toiminnassa ja suunnittelussa maatilalla ja
  • ymmärtää maatalousluonnon monimuotoisuuden vaikutukset tilan tuotannon, ympäristön ja talouden kannalta.

Verkkokurssin sisältö koostuu seuraavista aiheista: monimuotoisuuspellot, kosteikot, luonnonlaitumet, maaperän monimuotoisuus, pölyttäjät ja hyötyhyönteiset, alkuperäisrodut, monimuotoisuustoimien kannattavuus ja arkipäivän teot tilalla.

Kurssin voi opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opiskelumateriaali on Ruokaviraston tuottama LUMO-tietopaketti (ruokavirasto.fi/lumo) ja suoritustapana on tentti sekä arvioitava LUMO-suunnitelma.

Ilmoittaudu kurssille viimeistään sunnuntaina 13.11.2022.

Liittyvät aiheet