Live-tapahtuma
07.11.-08.11.2023

Maatalouden vesienhoidon eri näkökohtia nostetaan esille seminaarissa

Hyvin toimiva vesienhoitojärjestelmä maataloudessa hyödyttää sekä maan kasvukuntoa, että ympäristöä. Monia toimenpiteitä on jo toteutettu eri puolilla maata vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi, kuten kosteikkojen rakentaminen, kaksitasouomien rakentaminen, maanparannusaineiden käyttö ja peltojen maanrakenteen hoito.

Seminaari on suunnattu maanviljelijöille, opiskelijoille, urakoitsijoille, suunnittelijoille ja henkilöille, jotka työskentelevät neuvonnassa, järjestöissä, hallinnossa ja hankkeissa. Ilmoittautuminen on avoin kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena on esitellä hyviä esimerkkejä sekä mantereelta että Ahvenanmaalta ja luoda uusia verkostoja niiden ihmisten välille, jotka työskentelevät maatalouden ja vesienhoidon parissa. Vastaava seminaari järjestettiin Ahvenanmaalla maaliskuussa, mikä johti havaintoon, että tarvitaan lisää tapahtumia, joissa eri toimijat voivat tavata ja keskustella näistä asioista.

Lisätietoja:

Sara Vaskio
Raaseporinjoki-hanke
sara.vaskio@raseborg.fi
019 289 2270

Heidi Barman-Geust
Yrkeshögskolan Novia
heidi.barman-geust@novia.fi
044 449 8101

Seminaarin ensimmäinen päivä pidetään Yrkeshögskolan Novian kampuksella Tammisaaressa. Ohjelmaan sisältyy esityksiä Länsi-Uudenmaan ja Ahvenanmaalla toimivista hankkeista, maanviljelijöiden kokemuksia, tietoa kaksitasouomista, paikallisen salaojituksen ylläpidosta, maatalouden tuet kosteikoille ja muille vesienhoitoratkaisuille. Päivä aloitetaan kansainvälisellä näkökulmalla, kun tohtori Stefan Ewert liittyy etänä tapahtumaan Greifswaldin yliopistosta Saksasta ja esittelee maailmanlaajuista kosteikkokartoitusta sekä käsittelee kosteikkojen rakentamiseen liittyviä poliittisia ja sosiaalisia näkökohtia.

Toinen seminaaripäivä sisältää vierailuja kaksitasouoma- ja kosteikkokohteille Snappertunassa sekä lyhyitä esityksiä muun muassa peltomaiden pintasuunnittelusta. Sään salliessa osallistujilla on myös mahdollisuus tutustua maan rakenteen koekuoppiin, Emil Hästbackan johdolla Nylands Svenska Lantbrukssällskap- organisaatiosta.

Seminaarin järjestäjinä toimivat Yrkeshögskolan Novia, SLC Nyland, Raaseporinjoki hanke, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) ja Baltic Sea Action Group sekä Ålands Vatten Ab / vattenskydd.ax. Seminaaria tukee Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.