Live-tapahtuma
21.03.2024 klo 17:00 - 19:00

Miten varaudumme tulviin ja kuivuuteen? Tilaisuus Savijoen valuma-alueen maanomistajille, osa 2

Kuivuuden ja tulvien vaikutuksia on jo havaittu maanviljelyssä satoisuuden ja toisaalta metsien terveyden heikkenemisenä. Maanomistajien paikallistuntemus ja osallisuus on tärkeää onnistuneessa valuma-aluesuunnittelussa sekä sopivien ja toimivien ratkaisujen toteutuksessa. Savijoki on pilottikohteena maa- ja metsätalousalueiden kestävien vesienhallinnan ratkaisujen kehittämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille maanomistajille, maanviljelijöille ja metsänomistajille Savijoen valuma-alueella, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Se on jatkoa helmikuussa järjestetylle työpajalle, jossa kartoitettiin alueen haasteita ja potentiaalisia kunnostuskohteita ja kuivuus- ja tulvariskejä muuttuvassa ilmastossa.

Tilaisuudessa käydään läpi erilaisia vesienhallinnan luontopohjaisia ratkaisuja ja niiden vaikutuksia sekä sopivia kunnostuskohteita. 

Tilaisuus järjestetään osana EU-rahoitteista viisivuotista RESIST-hankettaHankkeessa tuotetaan neuvontamateriaalia valumavesien luonnonmukaiseen hallintaan, kuten kosteikkojen tai tulvatasanteiden suunnitteluun ja suunnitellaan konkreettisia vesienhallinnan toimenpiteitä ja rahoitusmahdollisuuksia niille yhdessä maanomistajien kanssa. Hanke on käynnissä vuoden 2027 loppuun asti.