Live-tapahtuma
12.02.2024 klo 17:00 - 19:00

Miten varaudumme tulviin ja kuivuuteen? Tilaisuus Savijoen valuma-alueen maanomistajille

Kuivuuden ja tulvien vaikutuksia on jo havaittu maanviljelyssä satoisuuden ja toisaalta metsien terveyden heikkenemisenä. Maanomistajien paikallistuntemus ja osallisuus on tärkeää onnistuneessa valuma-aluesuunnittelussa sekä sopivien ja toimivien ratkaisujen toteutuksessa. Tilaisuudessa keskustellaan ja kartoitetaan Savijoen alueen vesienhallinnan haasteita, potentiaalisia kunnostuskohteita ja kuivuus- ja tulvariskejä muuttuvassa ilmastossa.

Savijoki on pilottikohteena maa- ja metsätalousalueiden kestävien vesienhallinnan ratkaisujen kehittämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille maanomistajille, maanviljelijöille ja metsänomistajille Savijoen valuma-alueella, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ohjelmassa

Tervetuloa, kahvi- ja sämpylätarjoilu 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja tavoitteet Varsinais-Suomessa – mitä ja miksi?
Katariina Yli-Heikkilä, Valonia / RESIST-hanke

Kuivuus- ja tulvariskit  vesienhallinnan tulevaisuus
Pasi Valkama, Suomen ympäristökeskus

Työpaja: Millaisia vesienhallinnan haasteita ja mahdollisuuksia alueella on?

Työpajassa tarkastellaan karttatyöskentelyn avulla Savijoen valuma-alueen kuivuus- ja tulvariskejä, vesien viivyttämiseen soveltuvia potentiaalisia kohteita ja muita vesienhallinnan ongelmakohtia. Tuloksia hyödynnetään valuma-aluesuunnittelussa ja Turun yliopiston tekemässä mallinnuksessa, joka auttaa arvioimaan erilaisia vesienhallintaratkaisuja ja niiden vaikutuksia tulva- ja kuivuusriskeihin.

Tilaisuus järjestetään osana EU-rahoitteista viisivuotista RESIST-hanketta. Hankkeessa tuotetaan neuvontamateriaalia valumavesien luonnonmukaiseen hallintaan, kuten kosteikkojen tai tulvatasanteiden suunnitteluun ja suunnitellaan konkreettisia vesienhallinnan toimenpiteitä ja rahoitusmahdollisuuksia niille yhdessä maanomistajien kanssa.