16.05.2023 klo 12:00 - 14:00

Neuvojakoulutus energia- ja materiaalitehokkuudesta

Maatilojen neuvontapalvelut laajenevat tällä ohjelmakaudella materiaalitehokkuuden teemaan. Samalla myös energiatehokkuuden aineistoa on päivitetty. Envitecpolis Oy on valmistellut MMM:n toimeksiannosta energia- ja materiaalitehokkuutta koskevan tukimateriaalin, jonka tiimoilta järjestetään neuvojakoulutus ti 16.5 klo 1214.

Neuvonnan toimenpiteet ovat yksi keskeinen maatalous- ja puutarhasektorin energiatehokkuustoimia koskevan toimialasopimuksen työkalu. Tavoitteena on edistää maa- ja puutarhatilojen materiaali- ja energiatehokkuutta kustannustehokkaalla tavalla, jossa panos-tuotos-suhdetta parannetaan. Neuvonnan tavoitteena on lisätä tilojen tietoisuutta ja keinoja materiaalivirtojen seurantaan ja käytön tehostamiseen sekä materiaalien kierrätykseen. Materiaali- ja energiatehokkuusneuvonnalla edistetään tilojen kannattavuutta tuotantopanosten käytön tehostamisen kautta.

Lisätietoja: asiantuntija Jussi Javanainen Ruokavirasto, jussi.javanainen@ruokavirasto.fi