Webinaari
05.05.2023 klo 09:00 - 13:00

Neuvojan viranomaisrooli ja virkavastuu kentällä – mitä julkishallinto odottaa neuvojalta?

Tervetuloa täydentävään Neuvo-koulutukseen!

Ruokavirasto järjestää neuvojille etäkoulutuksen neuvojien vastuista ja rooleista perjantaina 5. toukokuuta klo 9-13. Aamupäivällä käsitellään neuvojien vastuita hallintolain näkökulmasta sekä neuvojien roolia AKIS-järjestelmässä. Lounastauon jälkeen käydään läpi 676-neuvontalomaketta ja sen tulevaa täyttämistä Hyrrässä, sekä muita esiin nousevia neuvontatapahtuman vaiheita.

Ilmoittaudu koulutukseen to 4.5. klo 12 mennessä osoitteessa: https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/f789a089-e042-11ed-a018-ee6a04371b85

 

Alustava aikataulu

9:00 Tilaisuuden avaus

Hallintolaki: neuvojan roolit ja vastuut, Tuuli Tarukannel, Eduhouse Oy

Ruokaviraston kommenttipuheenvuoro

10:30 Neuvojat AKIS-järjestelmässä, Tiina Hartman, Maa- ja metsätalousministeriö, Susanna Lahnamäki-Kivelä, Luonnonvarakeskus

11:00 Lounastauko

12:00 Neuvontalomake ja neuvontatapahtuma, Jussi Javanainen, Ruokavirasto

13:00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja: asiantuntija Jussi Javanainen Ruokavirasto, jussi.javanainen@ruokavirasto.fi