Monipaikkainen tapahtuma
14.02.2023 klo 17:00 - 19:00

Nya bekämpningsstrategier av vita flygare i växthustomat – Jaustra-projektets slutseminarium

Jaustra-projektet utvecklade nya strategier för integrerad bekämpning av vita flygare i växthustomat

Liittyvät aiheet