Live-tapahtuma
05.07.-08.07.2023

OKRA Maatalousnäyttelyssä esitellään EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen mahdollisuuksia

OKRA Maatalousnäyttely järjestetään muutaman vuoden tauon jälkeen suurempana kuin koskaan Oripään lentokentällä 5.–8. heinäkuuta. Sekä valtakunnallinen että Varsinais-Suomen alueellinen maaseutuverkosto on tapahtumassa isosti esillä.

OKRA on yksi Suomen suurimmista maatalousnäyttelyistä, joka on kerännyt Oripäähän perinteisesti noin 80 000 kävijöitä. Tänä vuonna mukana on yli 400 näytteilleasettajaa ja ohjelmaa on tarjolla niin maa- ja metsätalouden ammattilaisille kuin maaseudun asukkaillekin. Näytillä on maatalousalan uusimmat koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut. Lisäksi messuilla pääsee tutustumaan perinnepihaan ja kädentaitoihin. Lapsiperheiden riemuksi paikalla on tivolilaitteita ja paljon erilaisia kotieläimiä, muun muassa lehmiä, lampaita, hevosia ja alpakoita.

Maatalousnäyttelyn teemana on tänä vuonna kotimainen ruoka ja huoltovarmuus. Nämä teemat ovat esillä myös Varsinais-Suomen ELY-keskuksen messuosastolla F63. Lisäksi osastolla esitellään EU:n maatalous- ja maaseuturahoitusta kaudella 2023–2027. Rahoituksen avulla tuetaan maatalouden ja maaseudun kehittymistä, jotta koko Suomi voisi hyvin. Tukea on tarjolla niin viljelijöille, maaseudun yrittäjille, yhdistyksille kuin asukkaillekin – kuntia ja kehittämisorganisaatioita unohtamatta. Maaseudun hanke- ja yritystukien haku avautui sopivasti juuri ennen tapahtumaa, joten paikalla on joka päivä asiantuntijoita kertomassa uuden rahoituskauden mahdollisuuksista.

Osastolla päivystää kaikki viraston vastuualueet, eli elinkeinot, liikenne ja ympäristö. Elinkeinoja edustavat kattavalla joukolla maaseututoimen väki kaikkina messupäivinä. Maatalousyksikkö on varautunut kertomaan muun muassa luomuasioista, eläinvalvonnasta ja peltovalvonnasta sekä siihen liittyvästä satelliittiseurannasta. Lisäksi esittelyssä on Vipu-mobiilin demo, jonka käyttöä voi tulla osastolle harjoittelemaan.

Liikennepuoli esittelee keskiviikosta perjantaihin yksityisteiden valtionavustuksia.

Ympäristöpuoli jakaa tietoa esimerkiksi ympäristösopimuksista, kuivuusriskien hallinnasta, luonnon monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun edistämisestä sekä Helmi-ohjelman tuesta perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon. Lisäksi osastolla esitellään käynnissä olevia hankkeita, esimerkiksi Peltojen viljavuusluvut -hanketta ja KIPSI-hanketta, jonka avulla viljelijät voivat tilata pelloilleen maksutta kipsikäsittelyn, joka vähentää merkittävästi pintamaan eroosiota sekä fosforin ja hiilen huuhtoutumista pelloilta. ELY-keskuksen osastolla KIPSI-hankkeen työntekijät neuvovat kipsikäsittelyn hakemiseen liittyvissä asioissa. Ulkona he jakavat kipsiä ämpäreissä kotiin viemisiksi ja esittelevät kipsinlevityskalustoa PJM Servicen osastolla A32.

Osastolla on jaossa painotuoreita Haloo maaseutu -lehtiä ja tietokilpailuun vastanneille on luvassa pieniä palkintoja, esimerkiksi kuivattuja mustikoita. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan jokaisena messupäivänä lähiruokatuotteilla täytetty Vilikkalan huopakori.

Ryhmäkuva viidestä ihmisestä oransseissa paidoissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen edessä.
Varsinais-Suomen ELY-keskus edustaa messuilla oransseissa paidoissa. Kuvassa kehittämisasiantuntija Mailis Savela, harjoittelija Tuomas Jäntti, tarkastajat Teemu Työppönen ja Ilpo Uusi-Eskola sekä yritysasiantuntija Hilkka Halla.

Leader-ryhmät kertovat maaseudun paikallisista kehittämismahdollisuuksista

Varsinais-Suomen kaikki Leader-ryhmät ovat mukana OKRA Maatalousnäyttelyssä. Ryhmät päivystävät ELY-keskuksen osastolla ja lisäksi Varsinais-Suomen jokivarsikumppaneilla on oma osasto lentokonehallissa. Ryhmät esittelevät Leader-toimintaa, hanke- ja yritystukia, uutta rahoituskautta ja uusia strategioitaan.

Lentokonehallissa nähdään myös vuoden 2019 Okra Maatalousnäyttelystä tuttu Jos lehmät puhuisivat -näyttely. Näyttelyn on koonnut MTK Varsinais-Suomi osana Leader-rahoitteista tiedonvälityshanketta, jonka tavoitteena oli parantaa kaupungin ja maaseudun välistä yhteyttä sekä lisätä maaseutuelämän ja maataloustuotteiden arvostusta.

Lehmä ja mies niityllä.
Pia Simosen kuvaama Tervehdys on osa Jos lehmät puhuisivat -näyttelyä.

​​Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala mukana

ELY-keskuksen osaston vieressä on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osasto, jolla esitellään muun muassa Vipu-mobiilia, Hyrrä-asiointipalvelua, uutta koirarekisteriä ja uutta eläinten hyvinvointilakia. Yhteisosastolla ovat mukana ministeriö, Ruokavirasto, Maanmittauslaitos, eläinsuojeluasiamies, Eläinten hyvinvointikeskus, Kalatalouden Keskusliitto ja elintarvikemarkkinavaltuutettu.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Olli Salo esittelee osastolla ravinnekiertotukea. Uusi tukijärjestelmä on tarkoitettu biokaasulaitoksille, jotka käyttävät raaka-aineena lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätteitä ja tuottavat biokaasun ohella jalostettuja ravinnevalmisteita.

Ministeriön yhteisosasto järjestää messuilla myös lavaohjelmaa, esimerkiksi viljelijäpaneeleja ja keskusteluja siitä, miten EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen uusi kausi on lähtenyt käyntiin. Uusi maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah tulee tämän hetken tiedon mukaan ohjelmalavalle haastatteluun keskiviikkona klo 12.30.