Live-tapahtuma
07.11.-08.11.2023

Olika aspekter av jordbrukets vattenvård lyfts fram på seminarium

Välfungerande vattenvårdssystem i jordbruket gynnar både odlingsmarkens skick och miljön. Många åtgärder har redan vidtagits på olika håll i landet för att minska näringsbelastningen på vattendragen, bland annat anläggning av våtmarker, konstruktion av tvåstegsdiken, användning av jordförbättringsmedel och skötsel av åkermarkens struktur.

Seminariet är menat för jordbrukare, studerande, entreprenörer, planerare och personer som jobbar inom rådgivning, organisationer, förvaltning och projekt. Anmälan är öppen för alla intresserade. Målet är att lyfta fram goda exempel från både fastlandet och Åland och att skapa nya nätverk mellan personer som jobbar inom jordbruk och vattenvård. Ett motsvarande seminarium ordnades på Åland i mars, vilket ledde till insikten att det behövs flera evenemang där olika aktörer kan träffas och diskutera dessa frågor.

Den första dagen av seminariet ordnas vid Yrkeshögskolan Novias campus i Ekenäs. Programmet består av presentationer av västnyländska och åländska projekt, erfarenheter från jordbrukare, info om tvåstegsdiken, underhåll av lokal dränering och stöd för jordbrukets våtmarker och andra vattenvårdslösningar. Dagen inleds med en internationell synvinkel, då Dr. Stefan Ewert kopplar upp sig online från universitetet i Greifswald i Tyskland och presenterar global kartläggning av våtmarker och tar upp politiska och sociala aspekter som berör anläggning av våtmarker.

Den andra dagen består av studiebesök till tvåstegsdiken och våtmarker i Snappertuna och korta presentationer om bland annat ytplanering av åkrar. Om vädret tillåter, grävs även en markstrukturgrop som seminariebesökarna får bekanta sig med, med handledning av Emil Hästbacka från Nylands Svenska Lantbrukssällskap.

Som organisatörer fungerar Yrkeshögskolan Novia, SLC Nyland, Projektet Raseborgs å, Västra Nylands vatten och miljö r.f. (LUVY) och Baltic Sea Action Group och Ålands Vatten Ab/vattenskydd.ax. Seminariet understöds av Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

Tilläggsuppgifter:

Sara Vaskio
Projektet Raseborgs å
sara.vaskio@raseborg.fi
019 289 2270

Heidi Barman-Geust
Yrkeshögskolan Novia
heidi.barman-geust@novia.fi
044 449 8101