04.10.2024 klo 13:00 - 15:00

Rural Finland Tourism Hub-hankkeen kickoff-kiertueen Pohjois-Suomen aluetilaisuus

Rural Finland Tourism Hub -hankkeen päätavoitteena on lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuottaa ja jakaa älykkäästi tietoa laaja-alaisesti sekä edistää yhteistyöllä uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista. Syksyn aikana järjestetään neljä alueellista työpajaa, joissa verkostoidutaan, rakennetaan yhteistyötä ja pohditaan kehittämisen tarpeita alueella ja valtakunnallisesti.

Rural Finland Tourism Hub -hankkeen päätavoitteena on lisätä ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista, tuottaa ja jakaa älykkäästi tietoa laaja-alaisesti sekä edistää yhteistyöllä uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien
aikaansaamista.
Syksyn aikana järjestetään neljä alueellista työpajaa, joissa verkostoidutaan, rakennetaan yhteistyötä ja pohditaan kehittämisen tarpeita alueella ja valtakunnallisesti.
Miten voimme olla avuksi? Tule keskustelemaan yli maakuntarajojen: potentiaalisia hankekumppaneita, uusia ideoita – yhdessä saamme parempia tuloksia!
Työpajan tavoitteena on luoda yhteinen näkemys maaseutumatkailun nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä löytää konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyömahdollisuuksia alan kehittämiseksi.
Työpajojen ohjelmaan sisältyy alueellisten hankekuulumisten lisäksi työskentelyä kehittämisen alueellisista ja valtakunnallisista tarpeista. Tule jakamaan näkemyksesi maaseutumatkailun kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista, verkostoitumaan sekä hankkimaan yhteistyökumppaneita.
OHJELMA
Tervetuloa, Rural Finland Tourism Hub-hanke
Työpajatyöskentelyä: Maaseutumatkailu matkailu murroksessa – nykytila ja tulevaisuus
Yhteistyö käyntiin: osallistujien kehittämisteemojen ja -projektien pitchaus
Yhteenveto ja tulosten julkaisualustan esittely
ps. Varaudu esittelemään lyhyesti oma hankkeesi tai kehitysprojektisi.

Liittyvät aiheet