Live-tapahtuma
14.03.2023 klo 09:00 - 12:00

Samassa Vedessä -hankkeen loppuseminaari

Miten maatalouden ympäristökuormitus saadaan kuriin? Tervetuloa kuulemaan uusimmat tutkimustulokset ja suositukset Samassa Vedessä -hankkeen loppuseminaariin

Missä? 

Pikku-Finlandian Honka-salissa tai etäyhteyksien päässä

Milloin?

Tiistaina 14.3. klo 9:00-12:00

(Aamukahvit tarjolla klo 8:15 alkaen)

Maatalouden vesiensuojeluun on panostettu voimakkaasti, mutta ongelmaravinteen, fosforin kuormitus on pienentynyt vain vähän, eikä rannikkovesien ja järvien tila ole merkittävästi parantunut. Yksi syy epäonnistumiseen on fosforikuormituksen muodostumiseen ja hallintaan liittyvän tiedon puute. Tämä on estänyt vesiensuojelutoimien tehokkaan kohdentamisen. Yksi laajasti keskustelluista ratkaisusta fosforikuorman pienentämiseen on talviaikainen kasvipeitteinen kasvatus mutta tämä voi pahimmassa tilanteessa johtaa lisääntyneeseen kuormitukseen. Samassa vedessä -hanke suositteleekin ajoittaista peltojen muokkaamista.

Samassa Vedessä -hanke (Maatalouden ympäristökuormitus: kohti parempaa tietoperustaa ja sääntelyä) tarkasteli fosforia luonnontieteen, oikeustieteen ja taloustieteen näkökulmista. Samassa Vedessä oli Suomen Kulttuurirahaston rahoittama ja Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämä nelivuotinen hanke, johon osallistui Syken lisäksi Luonnonvarakeskus Luke, Helsingin yliopiston maataloustieteiden, taloustieteen ja fysiikan osastot sekä Pyhäjärvi-instituutti.

Tilaisuudessa esitetään monitieteisen tutkimushankkeen kiinnostavimmat tulokset. Luvassa on tietoiskuja tutkijoilta, sekä paneelit joissa pohditaan mitkä politiikkatoimet tukevat parhaiten vesien fosforikuormituksen hallintaa sekä miten hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä. Toimet ovat entistäkin tärkeämpiä, sillä ilmaston lämpeneminen tulee lisäämään vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta.

Ilmoittaudu mukaan täällä 20.2. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/samassavedessa

 

Ohjelma (päivitetään)

9.00–9.05 Tervetuloa

9.05–9.15 Sieppaammeko fosforin talteen vai valuuko 3 miljoonan 

euron tutkimus hukkaan? Yliasiamies Antti Arjava & professori Johanna Mappes (Suomen Kulttuurirahasto) 

9.15–9.35 Hiukkasen fosforista: mitä on rehevöittävä fosfori ja miten

sitä vähennetään? Erikoistutkija Jouni Lehtoranta (Syke) & erikoistutkija Risto Uusitalo (Luke)

9.40–9.55 Kohti kestävämpiä viljelyjärjestelmiä, professori Laura Alakukku (Helsingin yliopisto)

 

10.00–10.20 Tauko

 

10.20–10.40 Lohkotiedot avuksi fosforikuormituksen sääntelyssä, erikoistutkija Helena Valve & johtava tutkija Jani Salminen (Syke)

10.40–11.10 Paneelikeskustelu: Viedäänkö lohkotiedot avoimeen digitaaliseen lohkotietovarantoon vai pidetäänkö piilossa?

tutkimusjohtaja Markku Ollikainen (HY),

asiantuntija Airi Kulmala (MTK)

kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (Kok)

muiden paneelikeskustelijoiden nimet lisätään tuonnempana


11.10–11.20
Taloudellista tehokkuutta vesiensuojeluun, erikoistutkija Antti Iho (Luke)

11.20–11.50 Paneelikeskustelu: Miten tutkimustulokset vesiensuojelun käytäntöön? 

paneelikeskustelijoiden nimet lisätään tuonnempana

11.50–12:00 Loppuyhteenveto