Webinaari
11.03.2024 klo 10:00 - 11:30

Smart Rural 27: Suomen päätöswebinaari

The 2nd Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century (Smart Rural 27) on Euroopan komission selvityshanke älykkäistä kylistä, jossa on kerätty hyviä käytäntöjä, verkostoiduttu toimijoiden kanssa ja etsitty ratkaisuja paikkalähtöiseen kehittämiseen ohjelmatyön ja rahoitusmuotojen kautta. Suomen kansallinen työnyrkki on osana EU-laajuista hanketta selvittänyt kylien ja Leader-ryhmien ajatuksia älykkäistä kylistä, tutkinut rahastojen mahdollisuuksia sekä järjestänyt webinaareja.

Kansallisen työnyrkin järjestämän päätöswebinaarin tavoitteena on tiedottaa hankkeen tuloksista sekä keskustella mahdollisuuksista kehittää älykkäitä kyliä monipuolisesti ja yhteistoimin. Tilaisuuden kohderyhmänä ovat kylät, paikalliset kehittäjät, viranomaiset ja päättäjät. Verkkotilaisuuden järjestää Smart Rural 27 -hankkeen Suomen työnyrkki yhteistyössä maaseutuverkostoyksikön kanssa.

Ilmoittaudu mukaan verkkotilaisuuteen 7.3. mennessä. Lisätietoja tilaisuudesta antaa Kim Smedslund (kim.smedslund@suomenkylat.fi). Tervetuloa!