Live-tapahtuma
24.08.2023 klo 09:00 - 12:00

Talousmetsästä luonnonlaidun ja luonnonlaitumesta perinnebiotooppi. Maastovalmennus Arvilan tilalla Pukkilassa 24.8.

Maastovalmennuksemme tarjoavat tutustumista erilaisiin maatiloihin, maatalousluonnon elinympäristöihin ja lajistoon, kuten linnustoon ja hyönteisiin. Tarjolla on asiantuntijoiden johdatuksella tärkeää asiaa luonnon monimuotoisuudesta ja sen hyödyllisistä vaikutuksista viljelyyn.

Arvilan tilalla kasvatetaan kyyttökarjaa, viljellään luomukauraa ja -härkäpapua. Lisäksi tila vuokraa pihapiirin mökkiä matkailijoille.

Tilalla vaalitaan kaikissa toimissa luonnon monimuotoisuutta. Tutustumme vuonna 2021 laidunnukseen otettuun noin 27 ha suuruiseen metsäiseen luonnonlaitumeen. Kuljemme pitkin uutta luonnonlaidunta ja pohdimme miten kehittää metsästä metsälaidunta. Ja millaiset edellytykset alueella on muuttua perinnebiotoopiksi. Millainen laidunnuspaine kohteessa tulisi olla, mitä pitäisi raivata ja mitä muuta pitäisi tehdä.

Maastovalmennus sopii erityisesti kaikille, ketkä laiduntavat metsälaitumia. Tutkimme  myös alueen hyönteislajistoa, esimerkiksi pellon ja metsän reunavyöhykkeillä ja metsälaitumen niittyaukoilla. Pyydystämme eri keinoin hyönteisiä. Hyönteisasiantuntijat Leena ja Heikki Luoto johdattelevat meidät luonnonlaitumen hyönteislajien havainnointiin ja tunnistamiseen.

Maastokierroksella tai sen jälkeen kahvitarjoilu.

 

Tutustu tilaan täältä

 

Varusteet: Liikumme maastovalmennuksen aikana maastossa. Tarvitset kulkemiseen säällä kuin säällä soveltuvan vaatetuksen ja jalkineet.

 

Asiantuntijat mukana maastossa:

Leena ja Heikki Luoto, biologi, hyönteisasiantuntija

Auli Hirvonen, luonnon monimuotoisuus, ProAgria Etelä-Suomi

Katriina Koski luonnon monimuotoisuus, ProAgria Etelä-Suomi

 

Maksuttomaan maastovalmennukseen mahtuu 20 osallistujaa. Ilmoittaudu 21.8. klo 15.00 mennessä.

 

Maastovalmennukset järjestää Lumotaito-hanke

Lisätietoja: Auli Hirvonen 0400 864 494

auli.hirvonen(at)proagria.fi