20.06.2023 klo 09:30 - 12:00

Työpaja 20.6.: Tieto talteen ja tarjottimelle: mistä löytyy hankkeiden tulokset?

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen hankkeissa on tehty lukematon määrä eri toimijoille tuotettuja käytännönläheisiä tietopaketteja. Alkaneella CAP-rahoituskaudella määrä kasvaa entisestään. Mistä löydämme kaikki maatalouden ja maaseudun kehittämisen hankkeissa tuotetut tietopaketit? Googlella, ehkä – jos hankkeiden kotisivut ovat vielä olemassa ja hakusanat täsmäävät. Onko mahdollista kasata kaikki tuo tieto pysyvästi yhteen paikkaan siten, että tiedon loppukäyttäjän olisi se helppo löytää? Tätä haastetta ratkotaan Maaseutuverkoston ja AgriHubin työpajassa 20.6.2023 klo 9:30-12. 

Visio, jonka toteuttamiseksi kutsumme teidät antamaan eväitä:
Maaseutuverkosto.fi / AgriHubi.fi -sivustolle rakennamme maatalouden ja maaseudun kehittämisen tietovaraston, joka palvelee hanketoimijoita ja tiedon käyttäjiä. 

Rekisteröityneet käyttäjät voivat käydä lisäämässä hankkeessa tuotetun tiedon loppukäyttäjille tarkoitettuja aineistoja, kuten tietokortteja, infograafeja, audiovisuaalista materiaalia tai loppuraportteja. Metatiedot eli aineistoa luetteloivat ja kuvaavat tiedot ovat niin hyvät, että tiedon löytäminen on helppoa. 

Ilmoittaudu virtuaalityöpajaan viimeistään 19.6. klo 12: https://e.eventos.fi/forms/maaseutu/e0e3331d-fb06-11ed-a018-ee6a04371b85

Työpajan agenda

Työpajassa työstetään maaseutuverkosto.fi/agrihubi.fi -sivustoille rakennettavan hanketietopankin perusideaa ja toiminnallisuuksia. Pohdimme mm. käyttäjäryhmien tarpeita tiedolle, jo olemassa olevia tietovarantoja ja tietopankin luotettavuutta. Työpajojen tulokset ovat keskeisessä osassa kun tietopankkia aletaan rakentamaan. Ensimmäisen version on määrä olla valmiina jo vuoden 2023 syksyllä.

Odotamme sinulta näkemyksiä siihen, miten tietopankki kannattaa rakentaa, jotta se palvelee hyvin kaikkia sen käyttäjiä – tai juuri sinua, tiedon tuottajaa. Osallistujilta ei odoteta aiempaa kokemusta vastaavien järjestelmien rakentamisesta.

Työpajan järjestävät AgriHubi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Maaseutuverkosto ja YSAO

Lisätietoja antavat:
agrihubi@luke.fi , tuomas.metsaniemi@ruokavirasto.fi

Kutsuttuina mukaan ovat hallinnon edustajat, maaseudun ja maatalouden kehittäjät, maatalousyrittäjät,  hanketoimijat, neuvojat, tutkimussektori ja muut maatalouden ja maaseudun kehittämiseen liittyvän tiedon tuottajat ja sen hyödyntäjät. 

Taustaa

Maaseutuverkoston ja AgriHubin tehtäviin kuuluvat maaseudun ja maatalouden kehittämiseen kuuluvan tiedon levittäminen ja jalkauttaminen. Keskeinen työkalu tässä on maaseutuverkosto.fi / AgriHubi.fi -verkostoalusta, jonne tietopankkiakin ollaan rakentamassa. Alkaneella CAP-rahoituskaudella AKIS-järjestelmän kehittäminen on myös korkean prioriteetin tehtävä.

Kansallisesta CAP-suunnitelmasta tullaan rahoittamaan suuri määrä hankkeita, joissa tuotetaan arvokasta tietoa maaseudun ja maatalouden elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistämiseksi. CAP-suunnitelman lisäksi tietoa tullaan tuottamaan myös muilla rahoitusvälineillä, sekä kansallisilla että EU-tason. Suuri hankemäärä asettaa haasteita niissä tuotetun tiedon loppukäyttäjille (esim. neuvojat, maatalousyrittäjät) sekä rahastojen varojen käytön strategiselle suunnittelulle, koska hankkeiden tuloksia ei ole koottu yhteen paikkaan ja helposti löydettävään muotoon. Jos hankkeiden tulokset eivät ole helposti löydettävissä, on suurempi riski tehdä päällekkäistä työtä ja tuloksista ei saada kaikkea hyötyä irti. 

EUFarmBook.eu -sivusto koostaa tiedon koko Euroopan unionin alueelta

Hankkeissa tuotetun tiedon löytämistä edistetään myös EU-tasolla. EUFarmBook-alustaa kehitetään nyt testaamaan, voidaanko kaikki EU:n rahoittamien tutkimus- ja innovaatiohankkeiden konkreettiset tuotokset koota yhdelle käyttäjäystävälliselle alustalle. FarmBookissa tiedon tulee olla muotoiltu neuvojien ja maa-, puutarha- ja metsätalousyrittäjien näkökulmasta. FarmBook-hankkeessa tullaan sopimaan virallinen sopimus jokaisen EU-maan kanssa siitä, miten kansalliset tuotokset siirtyvät FarmBook-alustalle. FarmBook on vielä alkuvaiheessa ja sille on myönnetty rahoitusta vuoteen 2029 asti. FarmBook pyrkii luomaan jokaisen EU-jäsenvaltion kanssa sopimuksen siitä, miten hankkeiden käytännönläheiset tulokset siirtyvät alustalle. Myös tätä näkökulmaa pohditaan työpajassa.