07.02.2024 klo 08:30 - 09:30

Valtakunnallisten hankkeiden ideahaku: info-tilaisuus

EU:n maaseuturahoituksen valtakunnallisten hankkeiden ideahaku on auki. Tervetuloa info-tilaisuuteen keskiviikkona 7.2. klo 8.30-9.30 kuulemaan ideahaun teemoista ja ideahakuprosessista!

EU.n maaseuturahaston valtakunnallisessa ideahaussa teemana on huoltovarmuus ja varautuminen. Ideahaussa haetaan hankkeita, joilla edistetään maaseudun varautumista kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä vahvistetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintoja.

Infotilaisuuden asiantuntijoina ovat johtava asiantuntija Marianne Selkäinaho ja neuvotteleva virkamies Antonia Husberg maa- ja metsätalousministeriöstä sekä asiantuntija Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskuksesta.

Tervetuloa info-tilaisuuteen!

Osallistumislinkki:
Liity info-tilaisuuteen napsauttamalla tästä

Taustaa ideahausta

Ideahaussa haetaan ideoita hankkeista, joiden päämääränä on nostaa maaseudun toimijoiden osaamista ja yhteiskunnan resilienssiä erilaisissa kriisi- ja häiriötilanteissa. Tavoitteena on maaseudun yritysten varautumistason nostaminen, näkökulmina esimerkiksi osaamisen kehittäminen, paikalliset verkostot ja yhteistyö, ennakointiosaaminen, varautumistoimenpiteet ja -suunnitelmat sekä kilpailukykyinen talous. Kotimaista tuotantoa lisäämällä ja jalostusastetta nostamalla parannetaan osaltaan huoltovarmuutta. Hankkeilla voidaan kehittää kriittiseen infrastruktuuriin liittyvää turvallisuusosaamista ja varautumista maaseutualueilla.

Hankkeiden painopisteitä:

  • Ruokajärjestelmän varautumisen edistäminen erilaisissa kriisitilanteissa kuten ilmastonmuutos, pandemiat, kyberhyökkäykset ja energiakriisi
  • Ruokajärjestelmän resilienssiä ja huoltovarmuutta kehittävän verkostoitumisen edistäminen
  • Huoltovarmuuden kytkeminen yritysten kansainvälistymiseen ja vientiedellytysten kehittämiseen
  • Kotimaisten tuotantopanosten merkityksen vahvistaminen
  • Maatalouden ja siihen liitännäisten toimintojen henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen
  • Pienten luonnonvara-alan yritysten kilpailuedun kehittäminen hyödyntäen esimerkiksi digiratkaisuja, resurssi- ja energiatehokkuutta ja puhdasta vettä
  • Paikallisten yhteisöjen omaehtoista varautumista ja turvallisuustyötä vahvistavien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen, kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen

Mikä on valtakunnallinen hanke?

Valtakunnallisilta hankkeilta edellytetään laajaa näkökulmaa ja yhteistyötä toimintojen kehittämiseen maaseudulla. Haku toteutetaan kaksivaiheisena: ideahaussa voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus. Tietoa edellisellä hakukierroksella valituista hankkeista: https://maaseutu.fi/koko-suomi/valtakunnalliset-hankkeet-valittu-rahoitus-viidelle-hankkeelle/

Mitä valtakunnallisissa hankkeissa on tehty, katso webinaari: https://www.youtube.com/watch?v=_AvEze4W6yE

Ideahaku on auki 1.3.2023 saakka. Lisätietoja ideahausta

Lisätietoja valtakunnallisten kehittämishankkeiden hausta antavat Hämeen ELY-keskuksessa: