Webinaari
17.11.2022 klo 09:00 - 10:45

Vastuullinen elintarvikesektori – kohti toimialakohtaisia globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita (VEKKA)

Aamuwebinaari 17.11.2022:

Vastuullinen elintarvikesektori – kohti toimialakohtaisia globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita (VEKKA)

Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttaminen edellyttää elintarviketuotannon ja -kulutuksen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tarkastelua. SDG:t voidaan nähdä yritysten kestävän kehityksen edistämisen laajempana viitekehyksenä. Tuotantoketjujen kestävyyttä ja suorituskykyä tulisi mitata, jolloin myös kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia voidaan todentaa.
Mitä vaikutuksia ympäristökestävyyden osalta tulisi tarkastella ja millä mittareilla? Miten sosioekonomiset teemat taipuvat mittareiksi? Millaiset teemat jäsentävät eläinten hyvinvointia? Näitä kysymyksiä pohditaan Luonnonvarakeskuksen ”Vastuullinen suomalainen elintarvikesektori kohti globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita (Vekka)” -hankkeen loppuwebinaarissa.

Hankkeen tavoitteena on tieteellisen tutkimuksen ja sidosryhmävuoropuhelun avulla kehittää tutkimuslähtöistä yhteisymmärrystä kestävän elintarviketuotannon kriteereistä ja mittareista sekä niiden linkittymisestä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Tilaisuuden pääpuhujana toimii europarlamentaarikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala, joka kertoo EU:n yritysvastuulainsäädännön etenemisestä ja siitä, mitä se tarkoittaa elintarvikesektorin toimijoiden kontekstissa.

Kuulemme myös, miten elintarvikealan yritykset näkevät kestävyyden kehittämiseen tähtäävän työn nykytilan, sen mahdollisuudet ja haasteet.

Tule kuuntelemaan ja kommentoimaan hankkeessa kehitettyjä mittareita aamuwebinaariin torstaina 17.11. klo 9.00-10.45.

Ilmoittaudu 14.11.2022 mennessä. Teams -linkki lähetetään ilmoittautuneille.

Esitysmateriaalit saatavissa tilaisuuden jälkeen hankkeen nettisivuilla.

Kuulijoilla on mahdollista kommentoida mittarit kokoavia tietokortteja webinaarin jälkeen lähetettävän linkin kautta.

Tervetuloa!

Ohjelma

Tilaisuuden fasilitaattori Jaana Kotro, ryhmäpäällikkö, Luke

9.00 Tilaisuuden avaus, Juha-Matti Katajajuuri, ryhmäpäällikkö, Luke
9.05 EU etenee yritysvastuun sääntelyssä – mitä se tarkoittaa ruokasektorin toimijoille?
Heidi Hautala, europarlamentaarikko, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja
9.30 SDG:t yritysvastuun kontekstissaAnu Reinikainen, tutkija, Luke
9.40 Ympäristöindikaattorit ja niiden mittaaminen tuotantoketjuissa, Karetta Timonen, tutkija, Luke
Eläinten hyvinvointiteemat naudanlihan ja maidontuotannossaTarja Koistinen, tutkija, Luke
Taloudellis-sosiaaliset kestävyyden mittarit, Anja Yli-Viikari, vanhempi tutkija, Luke
10.10 Paneelikeskustelu ”Vastuullisuuden mittaamisen hyödyt ja haasteet yritysten toiminnassa?”, yritysten edustajat Arla, Atria, Vaasan, Fazer sekä MTK, vetäjänä Elina Ovaskainen, erityisasiantuntija, MMM ja Jaana Kotro, ryhmäpäällikkö, Luke
10.45 Tilaisuuden päätössanat Juha-Matti Katajajuuri, ryhmäpäällikkö, Luke

Lisätiedot:

Anu Reinikainen, tutkija, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi
Jaana Kotro, ryhmäpäällikkö, Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi