Monipaikkainen tapahtuma
22.03.2023 klo 16:30 - 19:00

Växthusseminarium/-webbinarium på belysning och bekämpning av vita flygare

Resultat på möjligheter av kostnadsbesparingar genom justerad belysning och nya bekämpningsstrategier av vita flygare

Evenemanget utgör även slutseminariet av Jaustra-projektet på vitaflygare i tomat.

Anmälning senast 21.3.2023 genom den här länken. (gäller alla deltagare). Länken till deltagare på distans skickas senast på evenemangsdagen.

Obs. tidigare (i februari) planerat seminarium, som gällde vitaflygare, avbokades på grund av sjukfall – det här evenemanget ersätter det och kombinerar resultat från olika projekten av Naturresursinstituten och ÖSP.

Vidare info: Irene.Vanninen@luke.fi, tel. 029-532 2380