Webinaari
28.03.2023 klo 11:55 - 16:00

Vesienhallinnan kehittäminen valuma-alueella maa- ja metsätalouden yhteistyöllä, tuloswebinaari

Salinjoen valuma-alueen vesienhallinnan kehittäminen -hankkeen tuloswebinaari

Webinaarissa jaetaan kokemuksia ja oppeja maa- ja metsätalouden valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa ja vesiensuojelua edistävien kunnostustoimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta turve- ja mineraalimaapohjaisilla pelto- ja metsäalueella.

Seurannasta esitetään tuloksia valuma-alueen monimuotoisuudesta, jota kartoitettiin toteuttamalla mm. pölyttäjä- ja lintulaskentoja, vedenlaadun ja peltolohkojen kosteusolosuhteiden muutoksista ennen ja jälkeen kunnostustoimenpiteitä. Valuma-alueen ravinne- ja kiintoainekuormitusta käsitellään jatkuvatoimisten mittausten ja Vemala-mallinnuksen kautta.

Asiantuntijoiden ja maanomistajan näkökulmia tuodaan esille mm. valuma-aluekunnostuksen käynnistämisessä, ojitusyhteisöjen aktivoinnissa, urakan suunnittelussa ja toteutuksessa, turvepeltojen kasvukunnon ylläpitämisessä. Lopuksi luodaan katsaus tulevaisuuden näkymiin valuma-aluetasoisissa kunnostuksissa.