11.12.2023 klo 10:00 - 11:00

Vesihuoltoinvestointien hakuinfo Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon ELY-keskus avaa vesienhuoltoinvestointien teemahaun ajalle 1.12.2023-29.2.2024. Hakuun liittyvä teams-infotilaisuus järjestetään 11.12.2023 klo 10–11. Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua, tervetuloa kuulolle!

EU:n maaseuturahoituksella voidaan tukea yleishyödyllisinä investointeina pienimuotoisia vesihuoltoinvestointeja, jotka liittyvät vesihuollon digitalisaatioon, energia- ja resurssitehokkuuteen sekä turvallisuutta parantaviin investointeihin.

Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta 200 000 euroa. Tässä teemahaussa tuki kohdistetaan ensisijaisesti huoltovarmuuteen liittyviin investointeihin, esimerkiksi erilaisten toimintahäiriöiden varautumiseen liittyviin investointeihin, esimerkiksi varageneraattorit, etäluettavat mittarit, varakaivot tai kulunvalvontainvestoinnit.

Tuettavasta investoinnista saatava hyöty tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille, kuten erilaisille yhteisöille. Tukea ei voi myöntää yksittäisen yrityksen investointeihin tai perusliiketoimintaan eikä vesihuollon perusinfran rakentamiseen.

Tukea yleishyödylliseen investointihankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys, osuuskunta tai järjestö. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tuen hakemiseen liittyvistä asioista ja Hyrrä-asioinnista. Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

Tapahtuman esitysmateriaali on nähtävillä tästä linkistä. (ely.keskus.fi / pdf)

Esitysmateriaali löytyy myös Maaseutu.fi/Pohjois-Savo -sivuilta Pohjois-Savon koulutusmateriaalit – Maaseutu.fi (maaseutu.fi)

Liittyvät aiheet