Uutinen
07.06.2023

AgriHubi tapasi toimittajia, aiheena maatalouden julkisuuskuva

AgriHubi keräsi yhteen maatalous-, ruoka- ja ympäristötoimittajia keskustelemaan siitä, miten maatalous näkyy nyt ja voisi näkyä tulevaisuudessa mediassa.

– Median tehtävä on, ja tulee olemaan, kertoa siitä, miten asiat ovat niin haasteiden kuin ratkaisujenkin kannalta, Maataloustoimittajien puheenjohtaja Michael Godfredsen korosti.

Aiheesta alustivat Luonnonvarakeskuksen ja koulutussektorin asiantuntijat, joiden puheenvuoroissa kuultiin mm. maatalousyrittäjiin kohdistuvasta paineesta, visioista huomisen maataloudelle, datan tärkeydestä maatilayritysten toiminnassa sekä yhteistyön voimasta.

Tilaisuudessa korostettiin, että jatkossa tarvetta avoimeen keskusteluun on entistäkin enemmän, jotta voimme ymmärtää toistemme toimia ja kehittyä yhteistyössä. Sekä median että koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö ja avoin keskustelu on avain positiivisen mielikuvan luomiseen. Median rooli on erittäin tärkeä, koska medialla on paljon vaikutusvaltaa niin yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, luonnonvara-alan houkuttelevuuteen kuin maatila- ja puutarhayrittäjien jaksamiseenkin. Vaikutusvaltaa on median lisäksi mm. kansalaisjärjestöillä, mutta päävastuu on itse maatalous- ja puutarha-alan toimijoilla viestiä. Maatalousopetuksen, tutkimuksen, neuvonnan ja hallinnon edustajia kannustettiin mahdollisimman aktiiviseen viestintään.

– Viestitään me maatalousalan ihmiset rohkeasti siitä, miten olemme osa ratkaisua huoltoturvan ja tulevaisuuden näkökulmasta!

Tutkimuksen ja koulutuksen edustajat taas haastoivat mediaa kysymyksilläan: Mediakenttä on pirstaloitunut, miten saadaan kuplat rikottua? Miten päästään oman kuplan ulkopuolelle taikka toisen kuplan sisään? Medialle myös tarjontaa on paljon, joten mihin tartutte?

Keskustelu oli vilkasta niin paikan päällä kuin Teamsin linjoillakin.

Kiitos kaikille osallistujille!

Median luoma mielikuva maataloudesta : tilaisuuden aineistot