Uutinen
09.09.2023

Ajankohtaiselle teemapäivälle on tilausta – lähiruoka kiinnostaa, mutta tiedot ovat vajavaisia

Ajankohtaiselle teemapäivälle on tilausta – lähiruoka kiinnostaa, mutta tiedot ovat vajavaisia

Tulevana lauantaina 9.9. vietettävä valtakunnallinen Lähiruokapäivä näkyy ja maistuu ympäri Hämeen. Mukana olevat useat eri kohteet tarjoavat mahdollisuuden tutustua maatiloihin ja maaseudun elinvoimaan sekä tilaisuuden ostaa lähiruokaa ja laadukkaita raaka-aineita tuottajilta. Edellisvuosien kriisit ovat myös herätelleet pohtimaan omavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Jo kahdeksatta kertaa järjestettävä Lähiruokapäivä valtaa Hämeen maaseudun tulevana viikonloppuna, kun useat maaseudun kohteet avaavat ovensa vieraille. Hämeen alueelta mukana on yli parikymmentä kohdetta, ja edustusta on usean eri kunnan alueelta.

”Ruokasektorin tärkeys on tunnistettu maaseudun kehittämistyössä Hämeessä. Se on meidän tärkeimpiä teemojamme maaseudun kehittämissuunnitelmassa vuosille 2023–2027. Hämäläisen ruokasektorin vahvuus on monipuolinen tuotantorakenne, jossa on tilaa sekä isoille että pienille toimijoille, kotieläintuotannolle ja kasvintuotannolle. Toisaalta päivässä näkyvät myös esimerkiksi matkailu ja elämykset. Hämeen maaseudussa on valtavasti potentiaalia, joten Lähiruokapäivä ja teemojen näkyväksi tekeminen sopii meille Hämeeseen erityisen hyvin”, sanoo kehittämispäällikkö Timo Kukkonen Hämeen ELY-keskuksesta.

 

Ajankohtaiselle teemapäivälle on tilausta – lähiruoka kiinnostaa, mutta tiedot ovat vajavaisia

Ruokaviraston tavoitteena on tehdä Lähiruokapäivästä kansallinen juhlapäivä, jolloin mahdollisimman moni suomalainen vierailisi tilalla. Lähiruokapäivä osuu mielenkiintoiseen saumaan: ihmiset ovat kiinnostuneempia lähiruoasta entistä enemmän – ja samaan aikaan tietämättömämpiä alkutuotannosta. Lähiruokapäivä onkin tärkeä viestinnän väline, joka valottaa vastauksia esimerkiksi siihen, mistä suomalainen ruoka tulee kauppaan ja pöytään ja millaisia tuotteita omalla kotiseudulla tuotetaankaan. Taloustutkimuksen Suomi syö -tutkimuksen mukaan 39 prosenttia suomalaisista ostaa lähiruokaa viikoittain. Kuluttajista 30 prosenttia ostaa lähiruokaa sen hinnasta riippumatta, eli suomalaiset ovat hyvin sitoutuneita lähiruokaan.

”Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia ruoan ja muidenkin tuotteiden vastuullisuudesta. He haluavat tietää ruoan alkuperästä. Lähiruokapäivänä kuluttajat pääsevät tiloilla tutustumaan tuotteiden ja työtapojen lisäksi myös kestävän kehityksen mukaiseen ja entistä vastuullisempaan maatalouteen”, kertoo Lähiruokapäivän koordinaattori Anna Mäkinen.

Vastuullisuuden ohella monien huulille ovat nousseet sellaiset sanat, kuten ”omavaraisuus” tai ”huoltovarmuus”, ja on alettu pohtia uudella tavalla ruokatuotannon ketjuja. Yhteiskunnallisen näkökulman ohella päivä on monille tiloille myös varsin kannattava taloudellisesti.

”Hämeen maaseutusuunnitelmassa todetaan yhtenä tavoitteena olevan tiiviimpi vuorovaikutus toimijoiden sekä etenkin kuluttajien ja tuottajien välillä. Lähiruokapäivä on tästä oiva esimerkki. Samalla tarvitaan uutta osaamista, uudenlaisia kumppanuuksia, innovaatioita, edelläkävijyyttä sekä uudistumista, ja näissä me pyrimme ELY-keskuksen ja Hämeen Leader-ryhmien kanssa auttamaan erilaisin rahoitusvälinein”, päättää Kukkonen ja kehottaa tutustumaan erilaisiin maaseudun tukivälineisiin.

 

Lähiruokapäivän koordinaatiosta vastaa Ruokaviraston maaseutuverkostoyksikkö. Lähiruokapäivän järjestämisessä ovat mukana myös Turun yliopiston Brahea-keskuksen Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio, Aitojamakuja.fi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC, Maa- ja kotitalousnaiset, Martat, Marthaförbundet, Maaseudun sivistysliitto, Suomen 4H-liitto ja Finlands svenska 4H, Lomalaidun ry, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, Suomen Kylät ry sekä maa- ja metsätalousministeriö. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.

 

**

Teksti lisätty jälkikäteen Lähiruokapäivän jälkeen.