Uutinen
20.10.2022

AKIS-verkostoanalyysi paljasti toimijakentän laajuuden ja tiiviin yhteistyöverkoston

AgriHubi ja Maaseutuverkostopalvelut toteuttivat AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation System) -verkostoanalyysin kyselytutkimuksena 24.8. – 7.9.2022. AKIS kuvaa kaikkea maaseudulla tapahtuvaa ja maa-, metsä- ja biotalouteen kytkeytyvää toimintaa, joka liittyy tiedon leviämiseen ja innovaatioihin toimijoiden välillä. Kyselyn avulla haluttiin tunnistaa suomalaisten maaseututoimijoiden keskinäisiä yhteistyösuhteita, sillä yhteistyö ja verkostot ovat tärkeitä tiedon siirtymisessä. Verkostoanalyysissä pyrittiin löytämään ne yhteydet, joissa yhteistyö on vahvaa sekä ne, joissa on kehittämispotentiaalia. Kysely myös pohjusti alkavan CAP-kauden toimenpiteitä maaseudun eri toimijoiden keskinäisessä tiedonvaihdon parantamisessa.

Tuloswebinaarissa 22.9. käytiin läpi verkostoanalyysin löydöksiä Luonnonvarakeskuksen tutkija Juho Valtialan johdolla. Vastauksien määrä oli kyselyn tekijöille positiivinen yllätys: niitä saatiin liki 150. Voit katsoa tarkemman erittelyn vastauksien jakaantumisesta eri sidosryhmille täältä. Vaikka vastauksia ei saatu kaikista maaseudulla toimivista organisaatioista, saatiin luotua verkostokuva, jossa yhteyksien määrä on runsasta eri toimijoiden kesken.

Kyselyssä oli pyydetty valitsemaan toimijaluettelosta tärkeimmät sekä satunnaiset yhteistyökumppanit. Näiden tuloksien pohjalta luotiin verkostokuvaaja, jossa yhteistyö on kuvattu toimijoiden välisenä viivana. Verkostokuvaajassa toimijat, joilla on eniten yhteistyökumppaneita, sijoittuvat kuvaajan oikeaan reunaan ja toimijat, joilla on vähemmän yhteistyökumppaneita, sijoittuvat kuvaajan vasempaan reunaan. Verkostokuvaajan luettavuuden helpottamiseksi siitä tehtiin useampia ns. otoksia, joissa korostettiin punaisella värillä tietty toimijaryhmä, mm. hallinto, tutkimus ja koulutus, neuvonta sekä Leader-ryhmät. Voit katsoa kuvaajat tästä linkistä.

Varsin moni toimija totesi yhteistyön olevan jo laajaa. Toisaalta edelleen tunnistettiin toimijoita, joiden kanssa olisi mahdollisuus aloittaa tai vahvistaa jo aiempaa yhteistyötä. Erityisesti valtakunnallinen neuvontajärjestö ProAgria nähtiin tärkeäksi ja kiinnostavaksi toimijaksi vastaajien näkökulmasta.

Kotimaisten toimijoiden lisäksi kysyttiin myös kansainvälisistä yhteyksistä. Liki jokainen vastaaja tunnisti myös itselleen ja organisaatiolleen tärkeitä ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Ylivoimaisesti tärkeimmäksi kumppanimaaksi nousivat Ruotsi ja Viro. Edelleen kuitenkin nähtiin paljon potentiaalia yhteistyön tiivistämisessä Pohjoismaissa.