Uutinen
03.11.2022

Älysikala -mallissa haetaan ratkaisua datan parempaan hyödyntämiseen

Maataloudessa ajankohtaisena keskustelunaiheena on datan hyödyntäminen tuotannossa. Dataa kertyy paljon, mutta se on usein pirstaloitunutta. Aina se ei myöskään ole riittävän tarkkaa. TTS Työtehoseuran Älysikala-hankkeessa haetaan käytännön ja tutkimuksen yhteistyöllä ratkaisuja puuttuvan ja hajanaisen tiedon ongelmaan.

TTS Työtehoseuran Älysikala-hankkeessa (2022-2024) tavoitteena on kehittää toteutustapa sian elinkaaren aikaiseen tiedon keräämiseen ja yhdistämiseen. Toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta: innovaatioryhmän yhteistyöstä, pilotoinnista sekä datan yhdistämisen mallin rakentamisesta.

– Vaikka nykysikaloissa on paljon automatiikkaa ja datankeruuta, ei toistaiseksi ole olemassa ratkaisua, jolla yksittäistä eläintä pystyttäisiin seuraamaan läpi koko sen elinkaaren. Data on tiedon raaka-ainetta, jolla ei välttämättä ole sellaisenaan merkitystä. Rahanarvoinen seikka syntyy siitä, miten datasta syntyy tietoa, kun sitä jalostetaan ja tulkitaan. Tämä on ihan olennaista, jotta sikaloiden johtamista ja arkityötä kehittää kohti parempaa tuottavuutta ja kannattavuutta, taustoittaa projektipäällikkö Reetta Palva TTS Työtehoseurasta.

Älysikala-hankkeessa avainasemassa on innovaatioryhmä, jossa on mukana monialaista asiantuntemusta. Kun käytäntö ja tutkimus kohtaavat, syntyy uutta näkemystä ongelmanratkaisuun. Mukana yhteistyössä ovat kolmen sikatilan avainhenkilöt sekä Atrian A-Tuottajat Oy:n ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan asiantuntijoita.

– Tulokset ja saatava tieto hyödyttävät sikatiloja kautta maan. Hyödynsaajina ovat myös kuluttajat jäljitettävyyden parantumisen ja kestävän ruuan tuotannon myötä, arvioi Reetta Palva.

Tiedonvälitystä ja vuorovaikutusta tehdään läpi Älysikala-hankkeen. Tiedotteita ja pilottitilan kokemuksia voi seurata kotisivuilla www.tts.fi/alysikala sekä TTS Työtehoseuran ylläpitämillä Facebook– ja Twitter sivuilla @uudetteknologiatmaatalous, tunnisteena #Älysikala.

Älysikala – datan yhdistämisen malli-hankkeen rahoituslähteenä on Euroopan maaseuturahasto, Manner-Suomen maaseutuohjelma / Maaseudun EIP-innovaatioryhmät (European Innovation Partnership).

Lisätietoja: projektipäällikkö, tutkija Reetta Palva, TTS Työtehoseura
p. 044 7143 692, reetta.palva@tts.fi