Uutinen
19.06.2018

AVI:n tiedote: Offshore Fish Finland Oy:n kalankasvattamolle myönnettiin ympäristö- ja vesitalouslupa

Etelä-Suomen Aluehallintoviranomaisen tiedote 19.6.2018:

Offshore Fish Finland Oy:n kalankasvattamolle myönnettiin ympäristö- ja vesitalouslupa    

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Offshore Fish Finland Oy:lle määräaikaisen luvan kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa ja verkkoaltaiden pitämiseen meressä Eurajoen merialueella.  Lupa antaa mahdollisuuden myös kalojen talvisäilytykseen Iso-Lampoorin niemen edustalla. Lupa on myönnetty 19.6.2018 ja se on voimassa 31.12.2029 saakka.

Lupa rajoittaa toiminnassa käytettävän rehun ravinnesisältöä noin kolmanneksen pienemmäksi kuin mitä hakemuksessa esitettiin. Myös verkkoaltaiden sallittu enimmäispinta-ala on hakemuksessa esitettyä pienempi. Verkkoaltaiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 10 000 m2. Lupa mahdollistaa lisäkasvultaan noin 600 000 kg/vuosi suuruisen kalamäärän kasvattamisen.

Talvisäilytyspaikalla saa säilyttää verkkoaltaita 1.10.–15.5. välisenä aikana. Talvisäilytyskauden ulkopuolella saa paikalla säilyttää väliaikaisesti yhtä kalanpoikasten verkkoallasta.

Kalankasvatuspaikalla vuosittain käytettävä rehu saa sisältää enintään 5 100 kg fosforia ja enintään 44 000 kg typpeä. Toiminnasta aiheutuvat laskennalliset ravinnepäästöt ovat 2 800 kg fosforia ja 27 000 kg typpeä vuodessa. Kalojen talvisäilytyksessä vuosittain käytettävä rehu saa sisältää enintään 78 kg fosforia ja enintään 660 kg typpeä. Ravinteista suuri osa sitoutuu kaloihin.

Offshore Fish Finland Oy:n pitää maksaa vuosittain 6 000 euron kalatalousmaksu, jolla vähennetään kalankasvatuksesta aiheutuvia haittoja.  Lisäksi lupaan sisältyy velvoite särkikalojen poistokalastuksesta talvisäilytysalueella.

Offshore Fish Finland Oy:llä on oikeus aloittaa toimenpiteiden valmistelu verkkoaltaiden rakentamiseksi merialueelle. Aluehallintovirasto on määrännyt, että kalankasvatus voidaan aloittaa ennen päätösten lainvoimiseksi tulemista siten, että merialueelle saa sijoittaa yhteispinta-alaltaan enintään 2 340 m2:n suuruiset verkkoaltaat kasvatus- ja talvisäilytyspaikalle. Talvisäilytyksen aikana kaloja ei saa ruokkia ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Toiminnan aloittamislupa mahdollistaa kalojen lisäkasvun noin 200 000 kg/vuosi.

Päätös  löytyy Lupa-Tietopalvelusta.

Lisätietoja:
ympäristöylitarkastaja Riitta Ikäheimo p. 0295 016 481
ympäristöneuvos Juha Helin p. 0295 016 398
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI