Uutinen
09.11.2023

EIP-hankkeiden haku on auki – rohkeita ideoita ja uusia keksintöjä maa- ja metsätalouden alkutuotantoon etsitään

EIP-hankkeiden haku on auki

– rohkeita ideoita ja uusia keksintöjä maa- ja metsätalouden alkutuotantoon etsitään

Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden hankkeiden haku on käynnistynyt. Innovaatiohanke voi nyt olla myös alueellinen. 

EIP-ryhmien (European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista alkutuotannossa havaittu ongelma ja kehittää uusi tuote tai menettelytapa ongelman ratkaisuksi. Innovaatiohankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu maatilojen tarpeisiin ja se uudistaa tai edistää maa-, metsä- tai biotaloutta. Ratkaisuja kehitetään maatilojen todellisiin tarpeisiin ja vastaamaan tunnistettuihin ongelmiin eli yhteys käytäntöön on vahva. Tarkoituksena on parantaa maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä.

Hanke toteutetaan yhteistyössä EIP-ryhmän eli maaseudun innovaatioryhmän kesken. EIP-ryhmä on maa- tai metsätalouden alkutuotannon tuottavuutta ja kestävyyttä tai näiden arvoketjujen kehittämistä koskeva yhteistyöryhmä. Ryhmä lisää innovointia ja tietämyksen vaihtoa.

”EIP-hankkeissa korostuu eri osapuolten välinen yhteistyö maa- ja metsätalouden innovaatioiden aikaansaamiseksi. Hankkeessa tuodaan yhteen sekä alkutuotantoyritysten käytännön osaamista että kehitettävän innovaation kannalta oleellisten asiantuntijoiden kuten tutkijoiden, neuvojien ja yhdistysten, osaamista. Tarkoituksena on saada erilaisia näkökulmia ja kerätä eri tahoja yhteen yhteisten ratkaisujen löytämiseksi ja jakaa syntyneet innovaatiot yhteisesti käyttöön, toteaa maaseudun kehittämisen asiantuntija Anne Värilä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Hanke voi olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai kansainvälinen

Tukea innovaatiohankkeeseen voi saada julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten pk-yritys, tutkimusyksikkö, kehittämisorganisaatio, säätiö, oppilaitos, kunta tai yhdistys. Innovaatiohanke voi olla alueellinen, alueiden välinen, valtakunnallinen tai jopa kansainvälinen. Hanke on mahdollista toteuttaa missä tahansa Manner-Suomen alueella.

  • Alueellinen EIP-hanke toteutetaan yhden ELY-keskuksen alueella
  • Alueiden välinen toteutetaan vähintään kahden ELY-keskuksen alueella
  • Valtakunnalliseen EIP-hankkeeseen osallistujia on vähintään kolmen ELY-keskuksen alueelta

Alueellisesti toteutettava EIP-hanke haetaan paikallisesta ELY-keskuksesta, josta voi myös kysyä neuvoa hankehakuun. Valtakunnallisia EIP-hankkeita haetaan Hämeen ELY-keskuksesta.

Innovaatiohankkeeseen voi saada korkeintaan 100 % tuen. Tukitaso määräytyy mm. hankkeen tulosten levitettävyyden tai hyödynnettävyyden perusteella. Tukea voi saada enintään puoli miljoonaa euroa. Tukea voi käyttää esimerkiksi hankkeen valmisteluun ja toteutukseen liittyviin kustannuksiin, jotka aiheutuvat valmistelutuesta, valmiuksien kehittämisestä, koulutuksesta ja verkostoitumisesta tai hyväksyttyjen toimien toteutukseen.

Tukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, ja ne rahoitetaan EU:n maaseuturahoituksen varoista.

Valtakunnallisten hankkeiden hakuaika kestää tammikuun 2024 loppuun asti. Alueelliset hankkeet haetaan ELY-keskusten valintajaksojen mukaan.

Infotilaisuus hakijoille

Hämeen ELY-keskus  järjestää hakijoille infotilaisuuden 21.11. klo 13–15 (maaseutuverkosto.fi).

Lisätietoja Pirkanmaalla toteuttavista EIP-hankkeista

Anne Värilä, maaseudun kehittämisen asiantuntija, anne.varila (at) ely-keskus.fi, puh. 0295 036 048

Lisätietoja valtakunnallisista EIP-hankkeista

Maaseudun kehittämisen asiantuntija Kaisa Tolonen, kaisa.tolonen (at) ely-keskus.fi, puh. 0295 025 022
Maaseudun kehittämisen asiantuntija Lassi Hurskainen, lassi.hurskainen (at) ely-keskus.fi, puh. 0295 025 046