Uutinen
17.10.2023

ELY-keskuksen avustushaku

Avustushaku valkoposkihanhien ja muiden rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen auki 30.11. asti

ELY-keskuksesta voi hakea avustusta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien viljelys- ja eläinvahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Avustusta voi hakea 30.11. saakka.

Avustushaussa pyritään löytämään ja rahoittamaan hankkeita jotka:
  • vähentävät erityisesti valkoposkihanhien, kurkien, joutsenten ja korppien aiheuttamia viljelysvahinkoja
  • ovat kustannustehokkaita (hinta €/ha)
  • ovat innovatiivisia

Hakijana voivat olla yksityiset henkilöt, yritykset ja yhdistykset (esimerkiksi metsästysseurat). Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että ennaltaehkäisevien toimien arvioidaan vähentävän vahinkojen seurauksia sekä lieventävän niihin liittyviä riskejä eikä toimiin ole saatu muuta julkista rahoitusta.

Avustusta voidaan myöntää tavaroiden ja palveluiden hankintaan sekä tutkimukseen ja kehitystyöhön. Ennalta ehkäisemiseen liittyvät tavarat voivat olla esimerkiksi rauhoitettujen lintujen passiivisen karkottamiseen tarkoitettuja laitteita sekä palveluja, kuten esimerkiksi koirilla tai ihmisvoimin toteutettavaa lintujen aktiivista häirintää.

Vuonna 2023 Pohjois-Karjalassa avustettiin viittä hanhien karkotushanketta ja niihin liittyviä kalustohankintoja yhteensä noin 400 000 eurolla.

Hae avustusta 30.11. mennessä sähköisen järjestelmän kautta: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut (Korvaukset rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista ja vahinkojen ennaltaehkäisemisestä).

Rahoituspäätökset tehdään tammikuussa 2024 ja hankkeet voivat käynnistyä keväällä 2024.

Lisätietoja:
Mika Pirinen
Lajivahinkokoordinaattori
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Puh. 0295 026 214