Uutinen
21.09.2023

Ensimmäiset maatalouden investointituen ja nuoren viljelijän aloitustuen päätökset tehty

Ensimmäiset maatalouden investointituen ja nuoren viljelijän aloitustuen päätökset tehty

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on tehty rakennetukien eli maatalouden investointituen ja nuoren viljelijän aloitustuen ensimmäisen tukijakson päätökset.

Kaikkiin tukiehdot täyttäviin maatalouden kilpailukyky- ja tilojen nykyaikaistamishakemuksiin sekä nuoren viljelijän aloittamisavustushakemuksiin tehtiin myönteiset päätökset. Yhteensä näihin myönnettiin tukea noin neljä miljoonaa euroa.

Myönteiset päätökset jakaantuivat seuraavasti:

  • Maatilan kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen liittyvät investoinnit: 39 hanketta, noin 3,6 milj. euroa
  • Nuoren viljelijän aloitustuki: 10 hanketta, noin 400 000 euroa

Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistäviin investointeihin, maatilojen energiainvestointeihin sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvalllisuutta edistäviin investointeihin myönnettiin yhteensä noin 1,63 miljoonaa euroa. Näistä myönteisen tukipäätöksen sai noin 75 % ja kielteisen päätöksen loput neljäsosa hakemuksista.

Myönteiset päätökset jakaantuivat seuraavasti:

  • Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit: 32 hanketta, noin 675 000 euroa
  • Maatilojen energiainvestoinnit: 27 hanketta, noin 730 000 euroa
  • Eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit: 13 hanketta, noin 225 000 euroa

ELY-keskus tekee rakennetukien päätökset käytettävissä olevien myöntövaltuuksien puitteissa valintaperusteita käyttäen.

Katso valintakriteerit Ruokaviraston sivuilta:

Maatalouden investointitukien valintakriteerit (ruokavirasto.fi)

Investoinnin toteuttamisen saa aloittaa tukiehtojen mukaan omalla riskillään hakemuksen jättämisen jälkeen. Aiemmin investoinnin toteuttamisen sai aloittaa vasta myönteisen päätöksen saatuaan. On kuitenkin hyvä huomioida, että jos hankkeen päätös on kielteinen ja hanke on jo ehditty aloittaa, sille ei pysty enää hakemaan uudelleen tukea.

Seuraava tukijakso päättyy 15.10.2023. Hakemuksia voi jättää vain sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. Myös muutoshakemukset ja jatkoaikahakemukset myönnetyille hankkeille tehdään vain sähköisesti Hyrrässä. Maksuhakemuksia ei vielä pysty Hyrrässä jättämään.

Lue lisää maksuhakemuksista:

Maatalouden investointi- ja aloitustukien maksut käynnistyvät syksyn aikana (ruokavirasto.fi)