Uutinen
12.07.2023

Esteetön luontomatkailu edellyttää olosuhteita, osaamista ja viestintää

Esteetön luontomatkailu edellyttää olosuhteita, osaamista ja viestintää

Kainuu on vetovoimainen luontomatkailukohde niin kotimaisille kuin kansainvälisille asiakasryhmille, ja sen luontoelämykset tulisi mahdollistaa yhdenvertaisesti eri käyttäjäryhmille. Yhdenvertaiset ja esteettömät reitit, kohteet ja palvelut tuovat alueelle lisäarvoa ja kaivattua erottautumista.

Kainuun luontoreiteistä ja -kohteista esteettömyystietoa on saatavilla rajallisesti ja esteettömien luontomatkailupalveluiden tarjonta on alueella niukkaa. Lisäksi esteettömyyden ja saavutettavuuden olisi katettava koko matkaketju ja ketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki.

Ajantasaista ja saavutettavaa tietoa kaivataan niin ennakkoon, kohteessa kuin matkan jälkeen. Esteettömyys ja saavutettavuus tulisi siten huomioida asiakaspolun kaikissa vaiheissa koskien matkan kaikkia eri osa-alueita kuljetus- ja majoituspalveluista luontokohteisiin.

Asiantilaa korjaamaan käynnistyi viime vuonna kaksi Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Suomen Paralympiakomitean toteuttamaa esteettömän luontomatkailun olosuhteiden ja palveluiden kehittämisen hanketta; Kokonaisvaltaisen esteettömän luontomatkailun askelmerkit Kainuussa ja eNature – esteetön luontomatkailu.

Luonto kaikille Kainuu -yhteisnimen alla kulkevien hankkeiden tavoitteena on Kainuun esteettömien luontomatkailukohteiden kehittäminen sekä viestiminen ja sitä kautta kohderyhmän asiakasmäärien kasvattaminen Kainuussa.

Esteettömyyshankkeita rahoittaa Kainuun ELY-keskus. Hankkeet päättyvät tämän vuoden 2023 aikana.

Euroopan väestöstä lähes 27 prosenttia tarvitsee esteettömiä ja saavutettavia matkailupalveluita, joten kyse sellaisesta potentiaalisten asiakkaiden määrästä, jota ei matkailualueiden kannata sivuuttaa, perustelee projektipäällikkö Petri Rissanen Suomen Paralympiakomiteasta.

”Esteettömistä palveluista hyötyvät myös niin lastenrattaiden ja pienten lasten kanssa liikkuvat perheet kuin vanhukset, joilla toimintakyky alenee ikääntymisen myötä. Unohtaa ei sovi myöskään yhdenvertaisesti tuotettujen palvelujen myönteistä vaikutusta yritysmielikuvaan.”

Hankkeiden keskeiset toimenpiteet tähtäävät luontoympäristön esteettömyyden parantamiseen kartoitusten ja kehityssuunnitelmien avulla, Rissanen kuvailee. Tavoitteena on Kainuun matkailutoimijoiden asiakasymmärryksen ja esteettömyystiedon lisääminen sekä uudenlaisen palveluntarjonnan kehittämisen tukeminen.

Hankkeet ovat lähteneet käyntiin kyselytutkimuksilla, joissa selvitettiin esteettömän luontomatkailun kysyntää sekä tarjontaa. Kyselytutkimusten tuloksia on hyödynnetty  Vuokatissa ja Hossassa toteutettavissa työpajoissa.

Talven aikana on tuotettu myös talvireittien esteettömyyskartoitusohjeistus, jonka pohjalta projektiryhmä on toteuttanut soveltuvista Vuokatin alueen talvireiteistä esteettömyyskuvailut Outdooractive-portaaliin, kertoo Petri Rissanen.

”Reittien ja luontokohteiden oikeanlainen esteettömyyskartoitus sekä reittikuvaus antavat käyttäjälle riittävät tiedot siitä soveltuuko kyseinen reitti hänelle vai ei.”

Esteettömyyttä kartoitetaan myös vesireiteillä.