Uutinen
12.02.2024

Etelä-Savon ELY-keskus tuki maakunnallista elinvoimaa 57 miljoonalla eurolla vuonna 2023

Etelä-Savon ELY-keskus tuki maakunnallista elinvoimaa 57 miljoonalla eurolla vuonna 2023

Viime vuonna Etelä-Savon ELY-keskus tuki paikallista elinkeinoelämää ja maataloutta monilla rahoituselementeillä, joiden yhteissumma on 57 miljoonaa euroa. Maailmanpolitiikan muutoksilla on suuri vaikutus Itä-Suomeen ja Etelä-Savoon. ELY-keskus tukee yrityksiä niiden mukautuessa muuttuneeseen tilanteeseen.

EU:n maatalouspolitiikan rahoituskausi 2023–2027 käynnistyi

Vuonna 2023 aloitettiin EU:n maatalouspolitiikan uuden kauden toteuttaminen. Vuodesta 2023 tuli kuitenkin maatalous- ja maaseuturahoituksen toteutuksessa ”välivuosi”, sillä mm. maaseudun hanketukihakemuksista ei pystytty tekemään lainkaan päätöksiä ja muidenkin rahoitustukien päätöksen teko alkoi pääosin aivan vuoden lopulla.

Huolimatta käynnistysviiveestä maatalouden tulotukiin liittyvät toiminnot käynnistyivät hyvissä ajoin kevättalvella ja maatalouden investointitukiakin päästiin hakemaan kevättalvella ja niitä koskevia päätöksiä tekemään kesäkuussa. Maatalouden investointitukipäätöksiä tehtiin lopulta 70 ja niillä myönnettiin alueemme maatiloille 3 624 864 euroa investointiavustusta ja 3 082 674 euroa korkotukilainoja.

Kehittämisen tukien hakeminen käynnistyi kesällä

Maaseudun yritys-, hanke- ja leader-tukien osalta rahoitusjärjestelmät käynnistyivät vuoden kuluessa niin, että hakeminen oli mahdollista porrastetusti loppukesän ja syksyn aikana. Leader- ja yritystukien päätösten tekeminen alkoi aivan vuoden lopulla. Päätöksiä ennätettiin tehdä 25 kappaletta.

Ensimmäiset maaseudun kehittämishanketukihakemuksia koskevat päätökset ovat valmistelussa. Hakujärjestelmien kehittäminen on hidastanut hakujen ja päätösten tekemisen käynnistymistä, mutta viljelijät, yrittäjät ja maaseudun kehittäjätoimijat ovat olleet hakemisessa aktiivisia. Erityisesti Leader-rahoituksen ja maatalouden investointirahoituksen kysyntä on ollut runsasta. Myös yritystuen ja hankerahoituksen kysyntä kiihtyi vuoden vaihteen lähestyessä. Alkanut vuosi 2024 muodostuneekin melko vilkkaaksi rahoitusvuodeksi Etelä-Savon maaseudulla.