Uutinen
15.12.2023

EU:n maaseuturahoituskaudelle 2023–2027 on saatu Varsinais-Suomessa jo lähes 600 hakemusta!

EU:n maaseuturahoituskaudelle 2023–2027 on saatu Varsinais-Suomessa jo lähes 600 hakemusta!

EU:n maaseuturahoituskauden 2023–2027 ensimmäinen vuosi on ollut sekä aktiivinen että odottava. Aktivointi- ja neuvontatyötä on tehty paljon, ja se on poikinut runsaasti tukihakemuksia, mutta päätöksenteko on viivästynyt monelta osin Hyrrä-järjestelmän uudistuksia odotellessa.

EU:n maatalouspolitiikan rahoituskausi 2023–2027 käynnistyi tämän vuoden alussa. Maaseuturahoituksen tukihakuja on saatu auki pikkuhiljaa pitkin vuotta, mutta viimeiset tukimuodot saadaan käyttöön vasta ensi vuoden puolella.

Varsinais-Suomessa maaseuturahoitusta myöntävät ELY-keskus ja viisi Leader-ryhmää. ELY-keskuksesta voi hakea tukea maatalouden investointeihin, maaseudun pienyritysten kehittämiseen ja maaseudun alueellisiin tai alueiden välisiin kehittämishankkeisiin. Leader-ryhmät taas tukevat esimerkiksi oman alueensa pieniä paikallisia kehittämishankkeita ja maaseudun mikroyritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja.

Varsinais-Suomessa on jätetty hakemuksia tänä vuonna päättyneillä valintajaksoilla jo lähes 600 kappaletta. Esimerkiksi maatalouden investointeja tehdään jo, mutta osa hanke- ja yritystukien hakijoista on joutunut odottamaan tukipäätöksiä kuukausia. Päätöksenteon viivästyminen johtuu maaseudun kehittämistukien asiointipalvelu Hyrrän uudistuksesta, joka on vienyt odotettua enemmän aikaa.

Maatalouden investointeihin on haettu poikkeuksellisen paljon tukea

Maatalouden investointitukia on haettu tänä vuonna päättyneillä valintajaksoilla yhteensä 356 kappaletta ja nuoren viljelijän aloitustukia 34 kappaletta. Päätöksenteko alkoi jo syksyllä ja nyt myönteisen tukipäätöksen saaneet yritykset voivat jo jättää maksuhakemuksiakin. Maksupäätösten teko alkanee kuitenkin vasta ensi vuonna.

– Erityisenä onnistumisena pidämme sitä, että nuoren viljelijän aloitustukihakemuksia saatiin pitkästä aikaa yli tavoitteiden, kommentoi ELY-keskuksen johtava rahoitusasiantuntija Janita Leppänen.

Viljelijöiden ikärakenteen vuoksi varsinaissuomalaiseen maatalouteen kaivataan kipeästi omistajanvaihdoksia. Nuoren viljelijän aloitustuki on tarkoitettu alle 41-vuotiaille uusille viljelijöille. Tuella helpotetaan sukupolvenvaihdoksia ja kannustetaan uusia viljelijöitä ryhtymään alalle.

Yritystukien päätöksenteko on alkanut

Kaikki EU:n maaseuturahoitukseen kuuluvat yritystukimuodot tulivat haettaviksi Hyrrä-asiointipalveluun jo kesällä, mutta päätöksenteko saatiin avattua vasta marraskuussa ja silloinkin vain osalle tukimuodoista.

ELY-keskukseen maaseudun yritystukihakemuksia on tullut tänä vuonna päättyneiden valintajaksojen aikana yhteensä 32 kappaletta. Niihin haetun tuen määrä kohoaa noin 3 miljoonaan euroon ja kokonaiskustannukset 11 miljoonaan euroon. Nyt käynnissä oleva valintajakso päättyy 15.1.2024.

Lisäksi Varsinais-Suomen Leader-ryhmiin on tullut maaseudun yritystukihakemuksia yhteensä 93 kappaletta.

Rahoitusta hakeneet yrittäjät saavat päätöksiä sitä mukaa kuin ELY-keskus ehtii niitä käsitellä.

– Käsittelyn viivästyminen on luonnollisesti ollut ikävää yrityksille. Me hakemusten käsittelijät kiitämme yrittäjiä pitkämielisyydestä. Myös Leader-ryhmistä haettuihin yritystukiin pyritään tekemään päätökset mahdollisimman nopeasti, kommentoi johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla.

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin. Varsinais-Suomen ELY-keskus on julkaissut hakijoiden avuksi Ohjeita maaseudun yritystukien hakijalle 2023–2027 -esitteen.

Hanketukien päätöksenteko siirtyi ensi vuoteen

ELY-keskuksesta on voinut hakea maaseudun hanketukia jo kesästä asti, mutta päätöksenteko saadaan avattua vasta ensi vuoden puolella. Kahden ensimmäisen valintajakson aikana hakemuksia on tullut yhteensä 17 kappaletta, sisältäen alueiden väliset hankkeet. Haettujen hankkeiden kokonaiskustannukset ovat noin 4,4 miljoonaa euroa, josta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta haetun tuen suuruus on noin 2,5 miljoonaa euroa.

Hakemuksissa korostuvat maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet, maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet sekä yhteistyötoimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen.

– Haetut hankkeet kohdentuvat suuressa määrin Varsinais-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman painopisteisiin alkutuotanto, ruokaketju sekä maaseutu- ja saaristomatkailu, kertoo ELY-keskuksen maaseutupalveluiden kehittämispäällikkö Johanna Mattila.

Leader-tukia haetaan entistä aktiivisemmin

Varsinais-Suomen Leader-ryhmät ovat saaneet tämän vuoden aikana päättyneiden valintajaksojen aikana jo 149 hakemusta. Hakemuksista 93 on yritystukia ja 56 hanketukia. Erityisesti yritystukihakemusten määrät ovat kasvaneet selkeästi aiempiin vuosiin verrattuna.

Leader-ryhmien hallituksissa hakemuksista on jo tehty päätöksiä, mutta hankkeet tarvitsevat vielä ELY-keskuksen vahvistuksen. Yritystukien päätöksenteko on nyt käynnissä, mutta hanketuista päästään tekemään päätöksiä vasta ensi vuoden puolella.

Varsinais-Suomessa on yhteensä viisi Leader-ryhmää: Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Loimaan seudulla ja Somerolla toimiva Jokivarsikumppanit, Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Ravakka sekä Salon seudulla ja Uudenmaan puolella toimiva Ykkösakseli.

Leader-ryhmillä on rahoituskaudella 2023–2027 käytössään yhteensä noin 20 miljoonaa euroa maaseudun paikalliseen kehittämiseen. Uusi rahoituskausi toi mukanaan useita uusia tukimuotoja, jotka ovat herättäneet kiinnostusta. Esimerkiksi maataloustoiminnan kokeiluihin on haettavissa tukea ensimmäistä kertaa tällä kaudella.