Uutinen
09.05.2023

EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus mahdollistaa kestävän ruuantuotannon ja elinvoimaisen maaseudun

EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus mahdollistaa kestävän ruuantuotannon ja elinvoimaisen maaseudun

Euroopan Unionin maatalous- ja maaseuturahoituksen avulla kehitetään jäsenmaiden maaseutua ja maataloutta. Näin turvataan kansalaisille ruoka, viljelijöille kohtuullinen elintaso, edistetään ympäristö- ja ilmastoystävällisiä käytäntöjä ja tehdään maaseudusta hyvä paikka asua ja yrittää.

Konkreettisesti tulokset näkyvät suomalaisille kestävästi tuotetun ruuan, monimuotoisemman ympäristön, monipuolisemman palvelutarjonnan ja toimivien laajakaistayhteyksien muodossa. EU-rahoitus hyödyttää kaikkia – Suomesta 95 prosenttia on maaseutua. Eurooppa-päivää vietetään tänään 9. toukokuuta.

Rahoitus turvaa kestävän ruuantuotannon

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksella turvataan maataloutta, joka varmistaa aktiivisen ja kestävän ruuantuotannon Suomessa. Viljelijätuilla luodaan edellytyksiä aktiiviseen ruoantuotantoon ja tuetaan talouden, ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviä viljelymenetelmiä. EU-rahoitus on 20 vuoden aikana ohjannut viljelymenetelmiä huomioimaan paremmin ympäristön ja ilmaston. Suomalaisista maatiloista lähes 90 % on jo pitkään vapaaehtoisesti sitoutunut ympäristökorvauksen ehtoihin, joiden mukaan tilojen on tehtävä suunnitelmallisia ja kohdennettuja ympäristö- ja ilmastotoimia. Lisäksi kaikkien maatilojen on noudatettava pakollisia viljelyn vähimmäisvaatimuksia, joilla esimerkiksi lisätään peltojen hiilensidontaa ja vähennetään päästöjä.

Monen menestyneen yrityksen takana on EU

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen vaikutukset näkyvät muuallakin kuin ruokapöydässä ja pelloilla. EU:n maaseuturahoituksen avulla vahvistetaan maaseudun elinvoimaa. Ruoka-alan ohella muun muassa matkailu, teollisuus, erilaiset palvelut ja biotalous ovat saaneet lisäpotkua rahoituksesta. EU-rahoitus mahdollistaa monenlaisten yritysten investointeja ja nopeuttaa niitä. Yritysrahoitusta kohdennetaan erityisesti harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle.

Palveluista hyötyvät myös vapaa-ajan asukkaat

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen avulla luodaan turvallisempaa ja viihtyisämpää arkea. EU-rahoituksella on mahdollistettu monia laavuja, kuntoportaita ja liikuntareittejä.

Lisäksi EU-rahoituksella on rakennettu myös toimivia yhteyksiä. EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen rahoittamilla laajakaistahankkeilla rakennetaan valokuitua alueille, joille niitä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Monipaikkaisuus ja etätyöt sujuvat myös maalta käsin. Suurten ja pienten hankkeiden vaikutuksista hyötyvät yhtä lailla 2,2 miljoonaa vapaa-ajan asukasta sekä maaseudulla piipahtavat matkailijat ja harrastajat.

EU-rahoituspäätökset tehdään paikallisesti

Päätökset EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksen käytöstä tehdään lähellä kansalaisia kunnissa, ELY-keskuksissa ja paikallisen kehittämisen Leader-ryhmissä. Alueiden lähtökohdat määrittävät sitä, mihin maaseudun kehittämisrahoitusta käytetään. Rahoitusta voivat hakea muun muassa viljelijät, hanketoimijat, yritykset, kunnat, järjestöt ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot.

Päätapahtuma 9.5. Oodissa

Eurooppa-päivän päätapahtumaa vietetään Oodissa 9.5. klo 9 alkaen. Esillä ovat EU-rahastot klo 15.30-16.00. Mukana on myös maatalous- ja maaseuturahoituksesta kertomassa Anu Kosonen Kick-care-hankkeesta. Tule mukaan paikan päälle tai liity mukaan verkossa!

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Meri Kiikkala, p. +358 50 453 2803, etunimi.sukunimi@gov.fi