Uutinen
04.06.2024

Hakemista vaille valmis – järvi tai maisema kuntoon EU:n maaseuturahoituksella  

Hakemista vaille valmis – järvi tai maisema kuntoon EU:n maaseuturahoituksella 

Onko mökkijärvi kasvamassa umpeen? Onko ikkunasta näkyvä maisema pusikoitunut? Kaipaatko lisää lintujen liverrystä ja mehiläisten pörräystä? Jotain tarttis tehdä, mutta mistä rahat? 

Yhdistykset, seurat, järjestöt ja muut yhteisöt voivat saada EU:n maaseuturahoitusta erilaisiin lähiympäristöä parantaviin hankkeisiin. Rahoituksella voi esimerkiksi maksaa pusikoiden raivaamisesta, ruovikon niitosta tai järven ruoppauksesta aiheutuvia kuluja. Mahdollisia ovat myös energiansäästöä ja energiatehokkuutta parantavat hankinnat, kuten aurinkopaneelien hankinta yhteiskäytössä oleviin tiloihin. Lisäksi tuetaan kierrätystä edistäviä investointeja, jotka tulevat yhteiseen käyttöön.  

Hankkeissa voidaan esimerkiksi parantaa vesistöjen tilaa ja elvyttää kalakantoja, kunnostaa kosteikkoja tai uudistaa maisemaa ja parantaa luonnon monimuotoisuutta. Tuella voi myös ostaa asiantuntija-apua siihen, että alueen ympäristön kehittämiseksi laaditaan pidemmän aikavälin kehittämissuunnitelma. 

Investointien lisäksi tukea voi saada yhteistyöhankkeisiin, joissa yhdessä etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luontokadon asettamiin haasteisiin.   

Paljonko tukea saa?  

Tuen määrä riippuu tuettavasta kohteesta ja alueellisen tai paikallisen rahoittajan linjauksista. Enimmillään tukea investointiin voi saada 80 prosenttia hankkeen kustannuksista. Yhteistyöhankkeeseen voi saada korkeintaan 100 prosentin tuen. 

Miten tukea haetaan? 

Ota ensin yhteyttä alueesi ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään ja kerro suunnitelmistasi. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät neuvovat tuen hakemisessa. Tee hakemus verkossa osoitteessa hyrra.ruokavirasto.fi.  

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi. 

Hakemista vaille valmis! 

EU:n maaseuturahoituksen mahdollisuuksia ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin nostetaan esiin valtakunnallisella markkinointikampanjalla kesäkuussa 2024.