Uutinen
22.06.2023

Hanke- ja yritystukien haku on auki – hanketuissa painotetaan ilmastotoimia

Hanke- ja yritystukien haku on auki – hanketuissa painotetaan ilmastotoimia

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku on alkanut. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä suurin osa yhteistyöhankkeista.

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut EU-rahoituskaudelle 2023–27 ovat alkaneet Hyrrä-asiointipalvelussa. Nyt haettavissa ovat kaikki yritystukimuodot sekä hanketuista yhteisöjen investoinnit, koulutus- ja tiedonvälityshankkeet sekä valtaosa yhteistyöhankkeista mukaan lukien viljelijä- ja yritysryhmähankkeet sekä valmisteluraha.

Johtava asiantuntija Jarmo Heikkilä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen maaseutu- ja energiayksiköstä nostaa hankepaketista esille erityisesti ilmasto- ja ympäristötoimiin suunnatun rahoituksen.

Vihreä siirtymä sekä ympäristö- ja ilmastotoimet ovat entistä tärkeämpiä. Nyt on hyvä aika kehittää yhdessä maaseutua ja yrityksiä johti kestävämpää toimintaa.

Lisää hanketukimuotoja tulee hakuun syksyllä 2023. Silloin käynnistyvät esimerkiksi laajakaistahankkeiden, pienhankkeiden ja Leader-ryhmien kautta haettavien alueiden välisten hankkeiden haut.

Tukien päätöksenteko ja maksaminen alkavat vaiheittain syksyn 2023 aikana.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä Joensuun seudun Leader-, Keski-Karjalan Jetina- ja Vaara-Karjalan Leader -ryhmät valitsevat rahoitettavat kohteet ja neuvovat tukien hakemisesta. Tukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan valintajaksoittain. Ruokaviraston verkkosivuilla on lisätietoa tukien ehdoista ja valintakriteereistä, joilla rahoitettavat kohteet valitaan.

Hanketuissa painotetaan ympäristö- ja ilmastotoimia

Hanketukia voivat hakea julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt, kuten yhdistykset, järjestöt, oppilaitokset ja kunnat. Rahoitusta voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, kylien kehittämiseen, elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatiohankkeisiin. Osaaminen, innovaatiot ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja kaikissa toimissa.

Uutta on entistäkin voimakkaampi painotus ympäristö- ja ilmastotoimiin. Entistä enemmän rahoitetaan yleishyödyllisiä investointeja luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi sekä investointeja ja kehittämistoimia luonnonvarojen kestävän hoidon edistämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi.

Älykkäät kylät -hankkeella edistetään uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista niin aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

Yritystukia kehittämiseen ja kokeiluihin

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää myös keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin.

Uutta on osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistystuki. Lisäksi uutena tukimuotona on maatalouden kokeilutuki, jota voidaan myöntää maatalousyrittäjälle uudenlaisen maataloustoiminnan kokeiluihin, esimerkiksi uusien liikeideoiden testaamiseen. Maatalouden kokeilutukea voi hakea vain Leader-ryhmistä.

Maaseudun yritys- ja hanketukia haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa, joka on uudistunut käyttöliittymältään uudelle EU-rahoituskaudelle. Uudistunut asiointipalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa aiempaa enemmän.

Maaseudun yritys- ja hanketuet rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoa

Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Jarmo Heikkilä, johtava asiantuntija, p. 0295 021 165
Timo Tanskanen, yksikön päällikkö, p. 0295 026 170

Leader-ryhmät

Mari Voutilainen, toiminnanjohtaja, Joensuun seudun Leader, p. 040 508 6143
Maare Karjalainen, toiminnanjohtaja, Keski-Karjalan Jetina, p. 050 367 7660
Hannele Pyykkö, toiminnanjohtaja, Vaara-Karjalan Leader, p. 040 1044 905