Uutinen
10.08.2022

Hankehaku maaseudun innovaatioryhmäksi (EIP) on käynnissä

Teemana huoltovarmuus ja omavaraisuus alkutuotannossa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 rahoitetaan maaseudun innovaatioryhmiä EU:n elpymisvälineen lisävaroilla vuosina 2021-2022 (https://www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus). Julkista rahoitusta tällä, viimeisellä hakukierroksella on käytettävissä noin 1 miljoona euroa. Hakukierroksen teemana on huoltovarmuus ja omavaraisuus alkutuotannossa.

Millaista toimintaa huoltovarmuus ja omavaraisuus –teeman hanke voi sisältää?

Huoltovarmuus tarkoittaa varautumista kriiseihin ja häiriötilanteisiin sekä jatkuvuuden hallintaa elintärkeitä toimintoja turvaamalla. Tällä hakukierroksella EIP-toimenpiteessä etsitään rahoitettavaksi uusia ideoita/ innovaatioita ja menetelmiä, jotka parantavat alkutuotannon huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Uudet innovaatiot tai menetelmät voivat liittyä esimerkiksi tuotantopanoksiin, kuten siemeniin tai lannoitteisiin, energiaan, maatilojen vesihuoltoon tai alkutuotannon materiaali- ja resurssitehokkuuteen, mukaan lukien työvoiman saatavuus.

Hakuaika ja infotilaisuudet

Maaseudun innovaatioryhmä -hankkeiden haku järjestetään 8.8.-14.10.2022. Haku on 1-vaiheinen (ei erillistä ideahakua).

EIP-hankehausta järjestetään matalan kynnyksen teematreffit to 25.8. klo 8–9. Lisätietoa: https://maaseutuverkosto.fi/teematreffit/mita-eip-hankkeet-ovat/

Lisäksi hakijoille järjestetään ke 7.9. klo 13–15 infotilaisuus webinaarina. Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Lisätietoa: https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/eip-hankehaun-infotilaisuus/

Voit myös tutustua aiempiin hakuinfoihin ja rahoitettuihin EIP-hankkeisiin maaseutuverkoston YouTube-soittolistan kautta.

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP) –hankkeiden yleiset edellytykset

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen. Innovaatioryhmän ratkaiseman asian tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

EIP-hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat eli:

  1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
  2. ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim. tutkimus, neuvonta, yritykset, yhdistykset

Maaseudun innovaatioryhmä on hankkeen keskeinen toimielin, se suunnittelee ja ratkaisee hankkeessa esitetyn ongelman tai kysymyksen yhteistyössä.

EIP-hankkeen tulokset julkaistaan, jotta muutkin voivat niistä hyötyä. Maaseudun innovaatioryhmien kehittämistyön tulokset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Hankkeessa tehdyn työn tulokset julkaistaan sekä Suomessa että koko Euroopan unionissa.

Muuta tietoa hanketoiminnasta ja sisällöstä

Maaseudun innovaatioryhmän toiminta toteutetaan kehittämishankkeena. Hankkeen toteuttamisaika on tällä viimeisellä hakukierroksella korkeintaan kaksi vuotta, 31.12.2024 asti. Hankkeen tukitaso on 100 %.

Yksi EIP-ryhmässä mukana olevista kumppaneista toimii hankkeen vastuullisena toteuttajana, jolle tuki myönnetään. Hankkeessa tuensaajia voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi pk-yritykset, tutkimusyksiköt tai kehittämisorganisaatiot, säätiöt, oppilaitokset, kunnat tai yhdistykset. Ryhmässä mukana voi olla myös yrittäjiä ja/tai yksittäisiä henkilöitä.

EIP-hankkeeseen voi sisältyä pilotti-investointi, jonka avulla kokeillaan uuden idean toimivuutta käytännössä.

Hankkeeseen voi sisältyä kansainvälistä yhteistyötä, sillä myös muissa EU-maissa rahoitetaan vastaavanlaisia EIP-ryhmiä. EU-komission EIP-AGRI -sivuilta löytyy tietoa muiden maiden EIP-ryhmistä ja näiden hankkeista, joten sitä kautta on mahdollista löytää kumppaneita kansainväliseen yhteistyöhön, silloin kun se on tarpeen EIP-ryhmän toiminnassa.

Miten haetaan maaseudun innovaatioryhmäksi?

Hakemus tehdään Ruokaviraston ylläpitämässä Hyrrä-järjestelmässä https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html, sivustolta löydät myös ohjeita hakemuksen tekemiseen. Oikeudet asioida sähköisesti organisaation puolesta hoidetaan Suomi.fi-valtuudella. Ohjeet, kuinka tehdä Suomi.fi-valtuutus löydät täältä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/suomi-fi-valtuutus/nain-teet-suomi.fi-valtuutuksen/

Hyrrässä rahoitusta haetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 Yhteistyö-toimenpiteen alatoimenpiteestä M16.1. ”Tuki maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden mukaisten toimijaryhmien perustamiseen ja toimintaan”

Mistä saa lisätietoa EIP-hankkeista ja yhteistyöstä?

Maaseutuverkoston nettisivuilta löytyy lisätietoa maaseudun innovaatioryhmistä ja aiemmin rahoitetuista EIP-hankkeista.

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmien-esittelyt .

EU-komission EIP-AGRI –sivustolla löytyy lisätietoa koko Euroopan EIP-ryhmistä:

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node

Maaseutuverkoston ja AgriHubin eli maatilayritysten osaamisverkoston yhteisellä alustalla voi verkostoitua muiden alan asiantuntijoiden kanssa: https://maaseutuverkosto.fi/

EIP-ryhmällä voi olla yhteistyötä myös EU:n Horisontti –tutkimusohjelman kanssa.

Horisontti Eurooppa –ohjelmasta, sen hakuteemoista, aikatauluista ja hakuinfoista löytyy lisätietoa ohjelman nettisivuilta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-eurooppa

Hakuaika päättyy 14.10.2022.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama maaseudun innovaatioryhmien valintaryhmä arvioi hakemukset asetettujen valintakriteereiden mukaisesti ja tekee esityksen rahoitettavista maaseudun innovaatioryhmistä.

Valinnan jälkeen hakemuksia ja päätöksiä hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja hakemisesta Hämeen ELY-keskuksesta:

Lassi Hurskainen, puh. 02950 25046 ja Kaisa Tolonen, puh. 02950 25022

sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ohje Maaseudun innovaatioryhmä (EIP) -hankkeiden hakukierrokselle

Anvisning för ansökan om stöd för projekt som genomförs av landsbygdens innovationsgrupper (EIP)

Liittyvät aiheet