Uutinen
05.06.2024

Hanketukien maksuja voi nyt hakea ja yritystukien maksaminen alkaa

Hanketukien maksujen haku ja yritystukien maksaminen alkavat

Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttajat voivat nyt hakea tuen maksua niistä hankkeista, joihin he ovat hakeneet tukea viime tai tämän vuoden aikana ja saaneet myönteisen päätöksen. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla. Lisäksi neuvoa voi kysyä siitä ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä, josta tukea on hakenut.

ELY-keskukset eivät vielä voi tehdä hanketukien maksupäätöksiä. Ruokaviraston arvion mukaan maksupäätöksien teko voi alkaa myöhemmin kesän aikana.

Yritystukien maksaminen alkaa

Maaseudun yritystukien maksuhakemuksia on voinut tehdä noin kuukauden ajan. Nyt ELY-keskukset aloittavat yritystukien maksupäätösten tekemisen. Yritystukia maksetaan hakijoiden tileille sitä mukaa kuin ELY-keskukset tekevät maksupäätöksiä.

Yritystuen maksua kannattaa hakea heti, kun se on mahdollista. Esimerkiksi yrityksen investointitukea voi hakea maksuun useammassa erässä, jos hanketta on toteutettu hankesuunnitelman mukaan. Jos tuki on myönnetty vakioituna kertakorvauksena, sen voi hakea maksuun, kun hakija on toteuttanut kokonaisuuden, johon tuki on myönnetty.

Hyrrä-asiointipalvelussa voi nyt tehdä yritystuen muutoshakemuksen, jos hankkeeseen tulee päätöksen jälkeen muutoksia. Merkittävistä muutoksista on aina tehtävä muutoshakemus, esimerkiksi jos hanketta ei saa toteutettua päätöksessä ilmoitetussa ajassa.

Maaseudun kehittämistukia on haettu vilkkaasti

Maaseudun hanke- ja yritystukien haku EU-rahoituskaudelle 2023–27 alkoi kesäkuussa 2023.

Maaseudun yritystukea saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Uutta on, että tukea myönnetään myös osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen ja maataloustoiminnan kokeiluihin.

Hanketukea voi saada esimerkiksi koulutukseen ja tiedonvälitykseen, yleishyödyllisiin investointeihin, laajakaistarakentamiseen, kylien ja elinkeinojen kehittämiseen sekä innovaatioihin.

Tukia haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä ja haku on jatkuva.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Hanketukien maksujen hakeminen

Satakunnan Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteystiedot

Kysy lisää Satakunnan ELY-keskuksen asiantuntijoilta:

Jonna Aalto, maksatusasiantuntija, jonna.aalto@ely-keskus.fi, 0295 022 123
Tia Mäensivu, maksatusasiantuntija, tia.maensivu@ely-keskus.fi, 0295 022 099