Uutinen
26.11.2023

Hyvä elämä Varsinais-Suomen maaseudulla on solidaarista, turvallista ja luovaa! 

Hyvä elämä Varsinais-Suomen maaseudulla on solidaarista, turvallista ja luovaa!

Hyvä elämä maaseudulla -kiertueen Varsinais-Suomen tilaisuudessa puhuttiin kansalaistoiminnasta, läsnäolon maaseudusta ja monipaikkaisuudesta Erätauko-menetelmän avulla. 

Maaseutupolitiikan neuvosto järjesti Hyvä elämä maaseudulla -keskustelutilaisuuden Varsinais-Suomessa 7.11.2023 yhteistyössä alueellisten maaseututoimijoiden kanssa. Avaruuspuisto Väisälään kokoontui kolmisenkymmentä varsinaissuomalaista maaseudun asukasta tai toimijaa keskustelemaan maaseudulla elämisen alueellisesti tärkeistä teemoista. Varsinais-Suomen teemat olivat kansalaistoiminta, läsnäolon maaseutu sekä monipaikkaisuus.

Päivän aikana käytyjen keskustelujen perusteella jokaisesta esillä olleesta teemasta muodostettiin oma julkilausuma.

Solidaarisuutta ja yhteishenkeä!

Kansalaistoiminnasta keskustelleen ryhmän julkilausuma tähtää solidaarisuuteen ja yhteishenkeen.

– Tuemme kansalaistoimintaa jakamalla paikallista tietoa, tiloja ja välineitä, jotta syntyy solidaarisuutta ja yhteishenkeä: kohtaamisia, ideoita ja yhteistoimintaa, lausui ensimmäinen ryhmä.

Keskustelijat myös totesivat, että kansalaistoiminnan kynnystä tulee madaltaa, jotta kaikkien on helppo tulla toimintaan mukaan. Erityisesti ryhmää puhututti nuorten kokema osallisuus. Yksi ryhmän keskustelijoista oli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutukoordinaattori Sakari Malmilehto. 

– On myös hyvä muistaa, että kansalaistoiminta on hieno etuoikeus, jota voidaan Suomessa vapaasti harjoittaa. Sen merkitystä ei sovi väheksyä, hän toteaa.

Turvallisuus ja huoltovarmuus ovat nyt kaikkien huulilla

Läsnäolon maaseudusta keskustellut ryhmä päätyi osallistamisen kautta keskustelemaan lähipalveluista, turvallisuudesta ja huoltovarmuudesta.

– Osallistamalla vuorovaikutuksen keinoin yhteisöä rakentamalla tuotetut lähipalvelut turvaavat maaseutuyhteisöjen turvallisuuden ja huoltovarmuuden. Kehitetään maaseudun elinvoimaa ja lähipalveluita kuten liikkuvat lääkäribussit, kirjastobussit tai päivittäistavarakauppojen jakelukeskukset kyliin. Eri-ikäisten asukkaiden ja eri elämäntilanteissa olevien ihmisten huomioon ottaminen, ryhmä lausui.

Ryhmässä mukana ollut Leader Varsin Hyvän toiminnanjohtaja Pia Poikonen kertoo, että paikallistason keskustelua väritti paljon myös maataloustuottajien tilanne.

– Turvallisuus ja huoltovarmuus ovat korostuneet entisestään tässä maailman tilanteessa. Koetut uhat ja markkinatilanne vaikuttavat meidän kaikkien elämään ja ostokäyttäytymiseen, ja maataloustuottajilla on tilanteessa kovat paineet. Nyt on entistä tärkeämpää turvata ruokasektorin toiminta tarjolla olevan rahoituksen avulla, Poikonen toteaa.

Luovia kohtaamisia monipaikkaisella maaseudulla

Monipaikkaisuusryhmä keskusteli sekä kaupungissa, maaseudulla että saaristossa asuvasta luovuudesta, jota monipaikkaisuus voi vahvistaa.

– Tulevaisuuden teletuville on kysyntää / Teletuvat 3.0 uudelleen kehitettäväksi – uusi sukupolvi käyttäjiä odottaa helposti lähestyttäviä yhteisen työn tiloja, ryhmä linjaa.

Toisaalta ryhmä muistuttaa, että monipaikkaisuus edellyttää myös toimivaa infraa.

Erätauko-menetelmä apuna keskusteluissa

Dialogipöydissä keskusteli muun muassa kuntien, kylien, oppi- ja tutkimuslaitosten, yritysten, ELY-keskuksen, kirkon, yhdistysten ja Leader-ryhmien edustajia. Keskustelut käytiin Erätauko-menetelmällä, jossa tähdätään ohjatun dialogin keinoin jonkin aiheen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin.

– Erätauko-menetelmässä sovittiin rakentavan ja kunnioittavan keskustelun säännöt etukäteen. Se oli hyvä menetelmä. Keskustelu syvensi ymmärrystä siitä, miten moniääninen maaseutu on. Alueet ja niiden tarpeet ovat hyvin erilaisia, kommentoi Pia Poikonen.

Maaseutupolitiikan neuvosto on järjestänyt vastaavan tilaisuuden kaikissa Suomen maakunnissa. Keskustelujen tavoitteena on ollut lisätä maaseutupoliittiseen keskusteluun moniäänisyyttä sekä ymmärrystä arjesta ja elämästä eri puolilla Suomea. Keskustelujen kautta on haluttu myös toiminnallistaa  Ajassa uudistuva maaseutu – maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021–2027 sekä Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen -julkilausumaa.