Uutinen
05.06.2024

Hyvä ja toimiva yhteistyö on kaikkien etu 

Hyvä ja toimiva yhteistyö on kaikkien etu

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien yhteinen kehittämispäivä pidettiin 4.6.2024 Lapinlahdella. Keskustelua ja iloa riitti, vaikka aiheet välillä vakavoituivatkin.

Päivä alkoi maittavalla aamupalalla Jokiniemen matkailun tunnelmallisessa miljöössä. Aamukahveilta aloitettiin tilannekatsauksilla ryhmittäin. Rahoituskausi on lähtenyt portaittain käyntiin, nyt kaikki tukimuodot ovat käytössä ja uusien tukimuotojen yhteisiä linjauksia tehdään aktiivisesti. ELY-keskuksesta hanketukea on haettu aktiivisesti, mutta suoraan ELY-keskuksesta haettavien yritystukien kysyntä on hieman vähäisempää, sillä yrityksille on tarjolla runsaasti myös muita rahoituslähteitä, kuten muun muassa oikeuden mukaisen siirtymän (JTF) rahasto. Maatalouden energiainvestointeja on rahoitettu ennätysmäärä ja alkutuotanto on hyvin kilpailukykyistä. Nuorten viljelijöiden tilanne aiheuttaa puhetta ja huolta.

– Leader-ryhmillä on tarjolla hyvin rahoitusmahdollisuuksia yritysten kehittymiseen ja kasvuun, ja kysyntä uusille tukivälineille on selkeästi kasvusuunnassa, toteaa Pirjo Ikäheimonen, ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija

Leader-ryhmien strategioiden toimeenpano on käynnissä hyvässä vauhdissa. Ryhmien painotukset näkyvät eri tukimuodoissa, yhteistä on aktiivinen kysyntä ja kiinnostus. Ryhmillä on hyvin jäljellä rahoitusta, joilla voidaan tukea uusia ideoita ja uudenlaisia ratkaisuja

Maksatustiimin tilannekatsauksessa kuultiin maksatuksen ajankohtaisia. Maksatustiimin, myöntötiimin ja Leader-ryhmien kesken jatketaan hyvää keskustelua yhteisistä linjauksista ja toimintaperiaatteista. Tämän avulla muun muassa asiakkaat saavat tasavertaista ja yhdenmukaista kohtelua läpi prosessin ympäri Pohjois-Savon, sekä valtakunnallisesti.

Yhteistyö Pohjois-Savossa Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen välillä on hyvää ja mutkatonta. 

Yhteiset keskustelut tukihaun prosessista ovat erittäin tärkeitä. Kehittämispäivän aikana keskustelua riitti, opimme uutta ja pääsimme nauttimaan toistemme seurasta. Virallisen ohjelman päätteeksi totesimme yhteisesti, että yhteistyö Pohjois-Savossa Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen välillä on aktiivista, hyvää ja mutkatonta. Haluamme vaalia tätä luottamuksella rakennettua yhteistyötä, joka on myös tuensaajien etu. Tulevaisuudessa aiomme panostaa sujuvaan hankeprosessiin ja yhteistyöhön entisestään!

   

Rahoitettujen kohteiden tuloksiin tutustumassa 

Päivän aikana pääsimme myös tutustumaan hanke-esittelyiden muodossa rahoitettuihin kohteisiin. Kehittämispäivä pidettiin Jokiniemen matkailun kauniissa ja monipuolisessa miljöössä, josta meille tarkemmin kertoi yrittäjä Marita Lähdesmäki. Alueella on panostettu kehittämiseen eri sukupolvien ajan matkailijoiden tarpeiden pohjalta, joka on luonut hyvän pohjan yrittämiselle. Kaiken keskiössä ovat ihmiset ja ympäristö.

Voit tutustua enemmän alueeseen täältä Jokiniemen Matkailu – Majoitusta Lapinlahti ja Pohjois-Savo  (jokiniemenmatkailu.fi)

Kuvassa Jokiniemen Matkailun yrittäjä Marita Lähdesmäki.

Tölvän seudun kyläyhdistyksellä on ollut lähivuosina ja on käynnissä erilaisia hankkeita, joilla kehitetään aluetta, sekä lähellä sijaitsevaa retkisatamaa. Hankkeilla on parannettu ympäristöä, asukkaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä, sekä luodaan uusia palveluita. Vesistöjen tila ei aina ole ollut nykypäiväisen kaltainen vaan uutteralla yhteistyöllä tilaa on saatu kohennettua. Melontareitti Lapinlahti-Tölvä-hankkeen odotetaan edistävän Tölvän kylän elinvoimaisuutta, kun se voi osoittaa uusia palveluja, elämyksiä ja aktiviteetteja eri kohderyhmille. Kaikella toiminnalla pyritään lisäämään luonnossa liikkumista, parantamaan palveluita ja lisäämään viihtyvyyttä.

 

Kuvassa Tölvän seudun kyläyhdistykseltä Matti Katainen

Lisää hankkeista voit lukea maaseutuverkoston hankerekisteristä:

Nurmirannan retkisatamasta Tölvän kylän kesäkeidas – Maaseutuverkosto (maaseutuverkosto.fi)

Melontareitti Lapinlahti-Tölvä 2023–2024 – Maaseutuverkosto (maaseutuverkosto.fi)

Melontareitti Lapinlahti-Tölvä 2023–2024 – Maaseutuverkosto (maaseutuverkosto.fi)

 

 

Tutustu EU:n maaseutu- ja maatalousrahoitukseen Pohjois-Savossa

Sivustolta löydät muun muassa Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman, ELY-keskuksen valintajaksot ja Leader-ryhmien strategiat.