Uutinen
10.10.2019

Iloisia uutisia Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta: Suomi on saavuttanut kaikki sille asetetut välitavoitteet!

Välitavoitteet koskivat EMKR-hankkeille maksetun rahoituksen määrää sekä tuettujen hankkeiden lukumäärää. Suomi on yksi harvoja maita, joka saavutti kaikki välitavoitteet.

Saamme tavoitteiden saavuttamisen vuoksi käyttöön niihin sidotun rahoitusosuuden. Kyse ei ole siis lisärahoituksesta, vaan välitavoitteiden saavuttamiseen sidotusta rahoitusosuudesta. Käyttöön vapautunut EU:n rahoitusosuus on 4,5 miljoonaa euroa. Suomella on nyt virallisesti käytössä yhteensä yli 8 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan myös kansallinen rahoitusosuus.

Tällä rahalla Suomi voi tukea monia kalastus-, vesiviljely- ja muita hankkeita. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston loppukauden rahoitus on siis hyvällä mallilla tämän käyttöön vapautuneen rahoitusosuuden myötä.

Kiitos tästä kuuluu kaikille aktiivisille hanketoimijoille ja rahaston tavoitteita edistäville laadukkaille hankkeille. Kiitos viranomaisille, jotka ovat huolehtineen tukien myöntämisestä ja maksamisesta ajallaan. Kaikkien hyvä työ yhteisen tavoitteen eteen on ollut tärkeää, ja lopputulos on paras mahdollinen!