Uutinen
24.10.2022

Jätevesistä ja kaivosteollisuuden sivuvirroista raaka-aineita kierrätyslannoitteisiin? Ilmoittaudu mukaan 30.10.22 mennessä

Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavo lähtee yhdessä Maaseutuverkoston, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ja Kasvu Openin kanssa hakemaan ratkaisuja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämiseen esimerkiksi kierrätyslannoitteiden valmistamisessa.  

Ratkaisuja haetaan kahden innovaatiokilpailun, eli hackathonin avulla. Yara Suomi Oy:n toimeksiannosta järjestettävä YaraHackathon keskittyy uusien käyttökohteiden löytämiseen kaivosteollisuuden sivuvirroille (sivukivi ja rikastushiekka) sekä fosforihappotuotannossa syntyvälle kipsille. Humuspehtoori Oy:n toimeksiannosta järjestettävä HumuspehtooriHackathon puolestaan etsii uutta teknologiaa kompostointikentän valumavesien sisältämän typen talteenottoon ja hyödyntämiseen.  

”Kaksi erilaista haastetta, mutta molemmissa huikeasti potentiaalia kierrätyslannoitteiden kannalta: reilu miljoonaa tonnia kipsiä, noin kymmenen miljoonaa tonnia sivukiveä ja kymmenen miljoona tonnia rikastushiekkaa, ja kaupan päälle tuhansia kuutioita ravinnepitoista jätevettä odottaa hyödyntämistä!”, kannustaa Jamkin Biotalousinstituutin johtava asiantuntija Annimari Lehtomäki osallistumaan hackathoniin. 

Maatalouden kustannuskriisi ja tuotantopanosten hinnannousu ovat kasvattaneet voimakkaasti markkinoiden mielenkiintoa kierrätyslannoitteita kohtaan. Kehitystyötä yhdyskuntien ja teollisuuden sivuvirtojen sisältämien ravinteiden hyödyntämiseksi tehdään monella suunnalla. Usein haasteena kierrätyslannoitteiden hyödyntämisen osalta ovat olleet saatavuus ja hinta, mutta muuttuva tilanne haastaa totuttuja käytänteitä ja muuttaa markkinatilannetta ennennäkemättömällä nopeudella. 

”Kaikki ideat kaivosteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä ovat tervetulleita. Fosforihappotuotannon sivutuotteena syntyvälle kipsille on vuosien varrella keksitty käyttökohteita, esimerkiksi peltojen valumien estämiseen, mutta kipsiä riittää kyllä muihinkin mahdollisiin käyttötarkoituksiin”, sanoo kehityspäällikkö Lasse Oksanen Yara Suomi Oy:stä. ”Vuonna 2021 Yara hankki omistukseensa Ecolan Oy:n, jolla on toimipaikat Nokialla ja Viitasaarella. Ecolan valmistaa metsälannoitteita ja luomulannoitteita. Kehitysideat luomulannoitteiden raaka-aineiksi ovat myös sangen tervetulleita.” 

”Haluamme ravinteet, erityisesti typen paremmin talteen vesistä”, sanoo Humuspehtoori Oy:n toimitusjohtaja Suvi Mantsinen. ”Hackathonin avulla voisimme löytää uuden lannoitteen markkinoille, ja myös liete voisi olla osa kokonaisuutta. Odotankin innovatiivisia ajatuksia yhdistettynä realistiseen toteutusehdotukseen. Voimme tarjota yhteistyömahdollisuuksia – jopa tilaa jatkojalostuslaitokselle!” 

Hackathonien tilaajana ja mahdollistajana on Maaseutuverkoston Vihreä kasvu -teemaryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on nostaa esiin uusia näkökulmia maaseudun kestävän kilpailukyvyn parantamiseksi sekä edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa. Vihreä kasvu -teemaryhmän toiminnassa pyritään yhdistämään ekologinen kestävyys alkutuotannon kannattavuuteen.  

Biotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavon järjestämät innovaatiokilpailut kokoavat monialaisesti ratkaisijoita saman pöydän ääreen. Ratkaisuja voi löytyä tutkimuskentältä, startup-yrityksistä, korkeakouluopiskelijoilta tai vaikka yksittäisiltä innovaattoreilta. Palkintona on uusien liiketoimintamahdollisuuksien avautuminen globaalin jätin Yaran kanssa tai valtakunnallisesti vaikuttavan Humuspehtoori Oy:n kanssa. Aiemmat innovaatiokilpailut ovat mm. synnyttäneet huipputeknologisia ratkaisuja Kemiralle ja Valtralle . Myös ratkaisijatiimit ovat kiitelleet hackathoneja, sillä ne tarjoavat suoran väylän kovan luokan bisnekseen ja idean kehittämiseen yhdessä potentiaalisen ja maksukykyisen asiakkaan kanssa.   

YaraHackathoniin on aikaa ilmoittautua 30.10.2022 saakka, jonka jälkeen valitaan tiimit, jotka pääsevät varsinaiseen hackathoniin. Hackathon-haaste huipentuu 30.11.2022, jolloin valitaan voittaja tai useampi voittajaehdotus.  

HumuspehtooriHackathoniin ehtii mukaan niin ikään 30.10.2022 saakka. Hackathon-haaste huipentuu 1.12.2022.  

Hackathonit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille: yrityksille, tutkimuslaitoksille, koulutusorganisaatioille ja opiskelijoille sekä muille toimijoille. Tarkemmat ohjeet löytyvät BioPaavon sivuilta

YaraHackathon

HumuspehtooriHackathon

Liittyvät aiheet